Förälder

Information till föräldrar.

Vad händer när ett barn kommer till Barnahus Fyrbodal?

Barnet kommer till Barnahus Fyrbodal tillsammans med en trygghetsperson som till exempel kan vara en personal från skolan och det på uppmaning av särskild företrädare utifrån ett barnperspektiv. Den särskilda företrädaren, som ofta är jurist, har till uppgift att se till barnets deltagande i rättsprocessen sker på ett rättssäkert sätt och för barnet på ett tryggt sätt. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens beslutanderätt under polisförhöret.

När barn kommer till Barnahus Fyrbodal möter de en person från polisen. Personen från polisen är utbildad att prata med barn som kallas barnförhörsledare. Därefter kommer barnet få träffa barnförhörsledaren och få möjlighet att berätta om något som har hänt och hur barnet har det hemma. Ett så kallat barnförhör.

Är barnet under 15 år kommer samtalet att spelas in och det för att barnet inte ska behöva närvara vid en eventuell rättegång. Barnet pratar ensam med barnförhörsledaren. I ett angränsande rum sitter åklagare, socialsekreterare, barnets jurist och eventuellt en psykolog och kan höra och se vad barnet berättar. Trygghetspersonen som följer med barnet till Barnahus sitter i väntrummet under förhöret och hör inte vad barnet berättar och vet inte om bakgrunden varför barnet träffar polisen. 

Varför har du som förälder inte blivit informerad om att ditt barn ska till Barnahus Fyrbodal?

När det finns misstanke om att ett barn har varit utsatt för brott av till exempel sin förälder kan åklagaren besluta att barnet ska träffa en person från polisen, en barnförhörsledare för förhör. Du som förälder blir först kontaktad efter förhöret och får information om att ditt barn har varit på Barnahus Fyrbodal, och det för att barnets berättelse inte ska påverkas. 

Senast granskad 2022-09-28 av CECWIL