Oro för barn

Har du oro för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Vänd dig till socialkontoret i den kommun där barnet bor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Anmälningsskyldighet

Yrkesverksamma har en skyldighet att anmäla oro om att barn far illa enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§. Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Allmänheten bör anmäla oro

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Mer om orosanmälan kan du läsa på Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa - Socialstyrelsen

Vänd dig till socialkontoret i den kommun där barnet bor.

Efter kontorstid eller helgdagar vänd dig till socialjouren.

Socialjouren Fyrbodal 0522-69 74 44
Socialjouren Göteborg 031-365 87 00
(eller via 112)

Om du vill göra en polisanmälan vänd dig till polisen på telefon 114 14 eller besök din närmaste polisstation.

Vid akuta situationer ring 112.

 

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Senast granskad 2022-09-28 av CECWIL