Mamma och två barn ute på hösten

Stöd till föräldrar

Vill du ha stöd och hjälp i din föräldraroll? Här ger vi exempel på verksamheter som ger stöd till föräldrar i vår kommun.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheter som ger stöd till föräldrar i Trollhättan

Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-7 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn.

Familjecentrum

Familjecentrums blogg

Familjecentrum på Facebook

Fältenheten

Fältenheten deltar vid föräldramöten och arbetar drogförebyggande med ungdomar och föräldrar bland annat genom programmet EFFEKT.

Fältenheten

Servicespår

Servicespår erbjuds av Familjestöds personal, utan utredning av socialsekreterare. Några exempel på servicespår är föräldrastärkande samtal, gränssättning och stresshantering.

Servicespår

Nätverk i centrum

Till Nätverk i centrum kan föräldrar vända sig för att få stöd i sin föräldraroll och få svar på alltifrån enkla frågor till hjälp med mer komplexa bekymmer. Nätverk i Centrum sätter lösningen i centrum och arbetar för att stärka föräldraskapet.

Nätverk i centrum

Rådgivningen Oscar

Rådgivningen Oscar är till för dig som har frågor och funderingar runt droger och alkohol. Vi som arbetar på rådgivningen Oscar har mångårig erfarenhet att möta ungdomar och föräldrar utifrån bekymmer med alkohol och droger.

Rådgivningen Oscar

Samtalsmottagningen Kraften

Samtalsmottagningen Kraften ger stöd till föräldrar som är oroliga för sina barns alkohol- och drogvanor.

Samtalsmottagningen Kraften

Anhörigstöd

Anhörigstöd för dig som förälder till en person som har fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar och/eller har missbruks- eller beroendeproblematik.

Anhörigstöd

Relaterad information

Barnavårdscentralen (BVC)

BVC erbjuder nyblivna föräldrar utbildning och stöd individuellt eller i grupp

BVC i Trollhättan

Öppna förskolan

Öppna förskolan i Trollhättans pastorat. Se öppettider under respektive församling.

Svenska kyrkan i Trollhättan

Föräldratelefoner

Föräldratelefonen, MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.
Öppet 10-15.

020-85 20 00

Föräldratelefonen, MIND

BRIS Vuxentelefon om barn

Öppet mellan 9-12

0771-50 50 50

BRIS

Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl

Öppet måndag-torsdag 18-21

020-786 786

Rädda barnens föräldratelefon och mejl

Senast granskad 2021-08-02 av CECWIL