Mamma och två barn ute på hösten

Stöd till föräldrar

Vill du ha stöd och hjälp i din föräldraroll? Här ger vi exempel på verksamheter som ger stöd till föräldrar i vår kommun.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheter som ger stöd till föräldrar i Trollhättan

Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-7 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn.

Familjecentrums hemsida

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp till par, föräldrar och familjer i kris- och samlevnadsfrågor i Trollhättan och Lilla Edet. Vi som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och omfattas av absolut sekretess. Detta innebär att vi inte för journaler och att du kan vara anonym om du vill.

Familjerådgivningen

Fältenheten

Fältenheten deltar vid föräldramöten och arbetar drogförebyggande med ungdomar och föräldrar bland annat genom programmet EFFEKT.

Fältenheten

Samtal och rådgivning på Familjehuset

Ibland kan livet vara utmanande. I Familjehuset kan vi erbjuda hjälp direkt till dig eller ditt barn utan utredning av socialsekreterare. Ni träffas upp till fem gånger och ingen dokumentation förs.

Samtal och rådgivning på Familjehuset

Nätverk i centrum

Till Nätverk i centrum kan föräldrar vända sig för att få stöd i sin föräldraroll och få svar på alltifrån enkla frågor till hjälp med mer komplexa bekymmer. Nätverk i Centrum sätter lösningen i centrum och arbetar för att stärka föräldraskapet.

Nätverk i centrum

Samtalsmottagningen Kraften

Samtalsmottagningen Kraften ger stöd till föräldrar som är oroliga för sina barns alkohol- och drogvanor.

Samtalsmottagningen Kraften

Anhörigstöd

Anhörigstöd för dig som förälder till en person som har fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar och/eller har missbruks- eller beroendeproblematik.

Anhörigstöd

Bild på en pappa, mamma och barn som sitter i en soffa.

Trygga föräldrar

Ibland är det svårt att vara förälder. Trygga föräldrar är en kurs för dig med barn i åldrarna 12 - 18 år.

Relaterad information

Barnavårdscentralen (BVC)

BVC erbjuder nyblivna föräldrar utbildning och stöd individuellt eller i grupp

Du hittar din närmaste BVC på vårdguiden 1177.se 

Vårdguiden 1177

Öppna förskolan

Öppna förskolan i Trollhättans pastorat. Se öppettider under respektive församling.

Svenska kyrkan i Trollhättan

Föräldratelefoner

Föräldratelefonen, MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.
Öppet 10-15.

020-85 20 00

Föräldratelefonen, MIND

BRIS Vuxentelefon om barn

Öppet mellan 9-12

Telefon: 0771-50 50 50

BRIS

Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl

Öppet måndag-torsdag 18-21

Telefon: 020-786 786

Senast granskad 2024-01-19 av ANDGLE