Fältenheten

Fältenheten för ungdomar 13-20 år, föräldrar och andra vuxna.

Personer
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Vi arbetar med alltifrån hela ungdomsgruppen i Trollhättan till gruppverksamheter och enskilda samtal med ungdomar och föräldrar. Vi främjar friskfaktorer!

Vi...

  • gör uppsökande och förebyggande arbete där ungdomar finns.
  • samverkar med ungdomar, föräldrar, skola, fritid, polis och föreningsliv.
  • utgår från ungdomarnas behov.
  • frigör ungdomarnas resurser.

Fältarbetet bygger på frivillighet och förtroende vilket kräver tid, kontinuitet och långsiktighet. Vid behov hjälper vi till rätt hjälp och stöd.

Vi har sekretess och dokumenterar ingenting kring enskilda ungdomar.

Följ Fältenheten på Facebook

Uppsökande arbete

Vi vänder oss till ungdomar som behöver en vuxen att prata med, funderar kring alkohol och droger, behöver hjälp att hantera stress, behöver råd kring någon man är orolig för, behöver hjälp till Ungdomsmottagning, kurator, föreningsliv eller fritidssysselsättning.

Kurser och grupper för ungdomar

Genom MI (Motiverande Intervju) hjälper vi ungdomar att med sina egna ord kunna beskriva mål och värderingar som är viktiga för ungdomen. Vi håller enskilda kurser i ilskekontroll - Repulse/ART.

Vi bildar ungdomsgrupper i syfte att stärka deras självkänsla och sociala förmåga. Exempel på gruppmetoder:

  • DISA (Din Inre Styrka Aktiveras).
  • SkolSmart (Lektioner i skolan för studiemotivation).
  • Musslan (stödgrupper för barn och ungdomar med föräldrar med missbruksproblem eller psykisk sjukdom).

Informationsträffar och föräldrastöd

Vi har informationsträffar för ungdomar och föräldrar kring ungdomsfrågor och läget i Trollhättan, ofta i anslutning till föräldramöten på skolor.

Vi ger föräldrastöd: drogprevention – EFFEKT (tidigare ÖPP), och diskussionsgrupper - Föräldrastegen.

Vi utbildar personal i EFFEKT och DISA (Din Inre Styrka Aktiveras).

Vill du veta mer om fältarbete?

Läs boken Möten i mellanrummet. Boken handlar om socialt fältarbete med ungdomar. Utgiven av bokförlaget Gothia. Författare: Anders, Andersson, Jordevik, Leitsi.

Kontakta oss

Gruppnummer: 0520-49 63 18

CattisCatarina Lundqvist
0520-49 56 22
catarina.lundqvist@trollhattan.se

JodieJodie Felle
0520-49 56 68
jodie.felle@trollhattan.se

Carro på fältenhetenCaroline Näslund
0520-49 59 88
caroline.naslund@trollhattan.se

MagdaMaria-Magdalena Augustsson
0520-49 55 38
maria-Magdalena.augustsson@trollhattan.se

Jessica Gadaan
0520-49 56 67
jessica.gadaan@trollhattan.se

Niman Kalludra
0520-49 54 33
niman.kalludra@trollhattan.se

Emil André
0520-49 53 72
emil.andre@trollhattan.se 

Logotyp HBTQ-certifiering

HBTQ-certifierade verksamheter

Familjerätten, Enheten mot våld i nära relationer, Familjerådgivningen, Vuxenstödsteamet, Samtalsmottagningen Kraften, Mottagningsgruppen, Kortbo, Utredningsgruppen Vuxen- och beroendestöd, Drogförebyggande samordnare och Fältenheten är HBTQ-certifierade

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Relaterad information

Riksförbundet för fältarbete

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson