En tjej som står och tittar ut över vatten

Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 12 och 18 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Verksamhet

Fältenheten

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi arbetar med alltifrån hela ungdomsgruppen i Trollhättan till gruppverksamheter och enskilda samtal med ungdomar och föräldrar. Vi främjar friskfaktorer!

Vi...

  • gör uppsökande och förebyggande arbete där ungdomar finns.
  • samverkar med ungdomar, föräldrar, skola, fritid, polis och föreningsliv.
  • utgår från ungdomarnas behov.
  • frigör ungdomarnas resurser.

Fältarbetet bygger på frivillighet och förtroende vilket kräver tid, kontinuitet och långsiktighet. Vid behov hjälper vi till rätt hjälp och stöd.

Vi har sekretess och dokumenterar ingenting kring enskilda ungdomar.

Uppsökande arbete

Vi arbetar uppsökande i alla miljöer där ungdomar befinner sig. Dels för att vara en trygg vuxen på platser där det saknas trygga vuxna, men också i syfte att få reda på hur ungdomar har det idag. Vi har alltid arbetskläder på oss i det uppsökande arbetet och du känner igen oss på våra jackor som det tydligt står fältenheten på ryggen.

Kurser och grupper för ungdomar

Genom MI (Motiverande Intervju) hjälper vi ungdomar att med sina egna ord kunna beskriva mål och värderingar som är viktiga för ungdomen. 

Vi håller i olika gruppverksamheter. Bland annat:

  • SkolSmart
  • FördomsSmart
  • Musslan (stödgrupper för barn och ungdomar med föräldrar med missbruksproblem eller psykisk sjukdom)
  • Skräddarsydda insatser till grupp

Informationsträffar och föräldrastöd

Vi har informationsträffar för ungdomar och föräldrar kring ungdomsfrågor och läget i Trollhättan, ofta i anslutning till föräldramöten på skolor.

Vi ger föräldrastöd till dig som behöver råd och tips kring föräldraskapet till en ungdom.

Kontakta oss

Fältenhetens gruppnummer: 0520-49 63 18

 

Porträttbild Jenny Lassila

Teamledare Jenny Lassila Telefon: 0520-49 59 47 E-post: jenny.lassila@trollhattan.se

Porträttbild Catarina Lungqvist

Fältsekreterare Catarina Lundqvist Telefon: 0520-49 56 22 E-post: catarina.lundqvist@trollhattan.se

Porträttbild Sofia Persson

Fältsekreterare Sofia Persson Telefon: 0520-49 57 61 E-post: sofia.persson@trollhattan.se

Porträtt Julia Filipsson

Fältsekreterare Julia Filipsson Telefon: 0520-49 59 88 E-post: julia.filipsson@trollhattan.se

Porträttbild Caroline Näslund

Fältsekreterare Caroline Näslund Telefon: 0520-49 63 37 E-post: caroline.naslund@trollhattan.se

Porträtt Jodie Felle

Fältsekreterare Jodie Felle Telefon: 0520-49 56 68 E-post: jodie.felle@trollhattan.se

Porträtt Susanna Berntsson

Fältsekreterare Susanna Berntsson Telefon: 0520-49 56 66 E-post: susanna.berntsson@trollhattan.se

Porträtt Alexander Victor

Drogförebyggande koordinator/fältsekreterare Alexander Victor Telefon: 0520-49 53 72 E-post: alexander.victor@trollhattan.se

 

Familjehuset

Familjehuset är ett hus för familjer som behöver stöd på olika sätt. Hit kommer föräldrar som är oroliga för sina barn, barn som är oroliga för sina föräldrar och föräldrar som har svårt att komma överens.

Familjehuset

Denna verksamhet är HBTQ-certifierad. I certifieringen igår bland annat att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Begreppet HBTQ avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner.

Relaterad information

Instagram_logo_2022.svg.png

Följ Fältenheten på Instagram

Facebook Logotyp med texten "Följ Fältenheten på Facebook"

Följ fältenheten på Facebook! 

Vill du veta mer om fältarbete?

Läs boken Möten i mellanrummet. Boken handlar om socialt fältarbete med ungdomar. Utgiven av bokförlaget Gothia. Författare: Anders, Andersson, Jordevik, Leitsi.

Läs mer om fältarbete på denna hemsida: Riksförbundet för fältarbete

Senast granskad 2024-04-12 av ANDGLE