En tjej som står och tittar ut över vatten

Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 12 och 18 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Verksamhet

Fältenheten

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi arbetar med alltifrån hela ungdomsgruppen i Trollhättan till gruppverksamheter och enskilda samtal med ungdomar och föräldrar. Vi främjar friskfaktorer!

Vi...

  • gör uppsökande och förebyggande arbete där ungdomar finns.
  • samverkar med ungdomar, föräldrar, skola, fritid, polis och föreningsliv.
  • utgår från ungdomarnas behov.
  • frigör ungdomarnas resurser.

Fältarbetet bygger på frivillighet och förtroende vilket kräver tid, kontinuitet och långsiktighet. Vid behov hjälper vi till rätt hjälp och stöd.

Vi har sekretess och dokumenterar ingenting kring enskilda ungdomar.

Följ Fältenheten på Instagram

Följ Fältenheten på Facebook

Uppsökande arbete

Vi arbetar uppsökande i alla miljöer där ungdomar befinner sig. Dels för att vara en trygg vuxen på platser där det saknas trygga vuxna, men också i syfte att få reda på hur ungdomar har det idag. Vi har alltid arbetskläder på oss i det uppsökande arbetet och du känner igen oss på våra jackor som det tydligt står fältenheten på ryggen.

Kurser och grupper för ungdomar

Genom MI (Motiverande Intervju) hjälper vi ungdomar att med sina egna ord kunna beskriva mål och värderingar som är viktiga för ungdomen. 

Vi håller i olika gruppverksamheter. Bland annat:

  • SkolSmart
  • FördomsSmart
  • Musslan (stödgrupper för barn och ungdomar med föräldrar med missbruksproblem eller psykisk sjukdom)
  • Skräddarsydda insatser till grupp

Informationsträffar och föräldrastöd

Vi har informationsträffar för ungdomar och föräldrar kring ungdomsfrågor och läget i Trollhättan, ofta i anslutning till föräldramöten på skolor.

Vi ger föräldrastöd till dig som behöver råd och tips kring föräldraskapet till en ungdom.

Vill du veta mer om fältarbete?

Läs boken Möten i mellanrummet. Boken handlar om socialt fältarbete med ungdomar. Utgiven av bokförlaget Gothia. Författare: Anders, Andersson, Jordevik, Leitsi.

Kontakta oss

Gruppnummer: 0520-49 63 18

Teamledare


Jenny på fältenhetenJenny Lassila 
0520-49 59 47
jenny.lassila@trollhattan.se 

Fältsekreterare

Cattis på FältenhetenCatarina Lundqvist
0520-49 56 22
catarina.lundqvist@trollhattan.se

Sofia på fältenhetenSofia Persson
0520-49 57 61
sofia.persson@trollhattan.se 

Julia på fältenhetenJulia Filipsson 
0520-49 59 88
julia.filipsson@trollhattan.se 

carro.jpgCaroline Näslund
0520-49 63 37
caroline.naslund@trollhattan.se 

Daniel Hannér
0520-49 65 87
daniel.hanner@trollhattan.se

Fältsekreterare ”Projekt mellanstadiet”

 

Jodie på FältenhetenJodie Felle
0520-49 56 68
jodie.felle@trollhattan.se

Susanna Berntsson
0520-49 56 66
susanna.berntsson@trollhattan.se

Drogförebyggande koordinator/fältsekreterare


Alexander Victor
0520-49 53 72
alexander.victor@trollhattan.se 

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Bild på Familjehuset, gamla Oscarsskolan, i Trollhättan

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Relaterad information

Riksförbundet för fältarbete

Senast granskad 2023-10-03 av ANNADA