Nätverk i centrum

Hit kan föräldrar vända sig för att få stöd i sin föräldraroll och få svar på alltifrån enkla frågor till hjälp med mer komplexa bekymmer. Nätverk i Centrum sätter lösningen i centrum och arbetar för att stärka föräldraskapet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Med en positiv inställning till livet och föräldraskapet, arbetar Nätverk i Centrum för barn och ungdomar, med föräldrar, familjer och familjers sociala nätverk.

Genom att ta fasta på och utveckla de positiva sidorna hos de vuxna (föräldrar, släkt, lärare och andra vuxna i barnets närhet), arbetar Nätverk i Centrum för att stärka vuxenvärlden och skapa ramar åt barnen.

Här erbjuds bland annat nätverksmöten, som innebär att viktiga personer för dig, din familj eller ditt barn samlas för att gemensamt söka nya vägar att gå vidare. Genom att träffas tillsammans ges en möjlighet att få en gemensam bild av situationen och hur man kan samarbeta för att hitta en bra lösning.

Bild på Familjehuset, gamla Oscarsskolan, i Trollhättan

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Senast granskad 2021-07-30 av CECWIL