Musslan logotyp

Musslan

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Musslan

Telefon

070-390 86 88

Övrig information

trollhattan.musslan@svenskakyrkan.se

Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Trollhättan och socialtjänsten.

Gåva till Musslans arbete i Trollhättan: plusgiro 11 85 74-3. Märk talongen till Musslan 2870.2642

Folder om Musslan

Läs mer om Musslan på Svenska kyrkans webbplats

Musslan på Facebook

Senast granskad 2021-08-02 av Cecilia Wilson