Musslan logotyp

Musslan

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom.

Verksamhet

Musslan

Telefon

0520–49 58 34

Övrig information

trollhattan.musslan@svenskakyrkan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Trollhättan och socialtjänsten.

Gruppstarter

2023: Vecka 5, beroende på antal barn.
Tre grupper kommer att starta (lågstadium, mellanstadium och tonår). Inskrivningssamtal kommer att ske i mellandagarna fram till vecka 5.

Gåva till Musslans arbete i Trollhättan: plusgiro 11 85 74-3. Märk talongen till Musslan 2870.2642

Folder om Musslan

Läs mer om Musslan på Svenska kyrkans webbplats

Musslan på Facebook

Senast granskad 2022-12-22 av JENMAR