Musslan logotyp

Musslan

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom.

Person
Musslan 070-390 86 88
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Trollhättan och socialtjänsten.

Telefon: 070-390 86 88

Gåva till Musslans arbete i Trollhättan: plusgiro 11 85 74-3. Märk talongen till Musslan 2870.2642

Folder om Musslan

Läs mer om Musslan på Svenska kyrkans webbplats

Musslan på Facebook

Senast granskad 2019-09-04 av Cecilia Wilson