Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Här hittar du senaste föredragningslistan, sammanträdeshandlingar och protokoll från Byggnads- och trafiknämnden.

Person
Nämndsekreterare Lena Andersson 0520-49 74 69
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senast granskad 2019-02-26 av Josefin Åkesson Bengtsson