Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Här hittar du senaste föredragningslistan, sammanträdeshandlingar och protokoll från Byggnads- och trafiknämnden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2020-04-03 av JOSÅKEBEN