Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Här hittar du senaste föredragningslistan, sammanträdeshandlingar och protokoll från Byggnads- och trafiknämnden.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senast granskad 2020-04-03 av Josefin Åkesson Bengtsson