Översiktsbild Trollhättan

Nya bostäder

Många som väljer Trollhättan gör det för boendemiljöns skull. Närheten till både skog och vatten lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller i lägenhet.

Personer
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

6000 nya bostäder ska byggas på 15 år

Planarbetet utgår från visionen om att Trollhättan ska ha 70 000 invånare 2030. Om 13 000 nya Trollhättebor ska få plats krävs 6 000 nya bostäder.

Arbetet med att ta fram nya bostäder i Trollhättan pågår för fullt. Här är några projekt som byggs just nu, och några som kommer lite längre fram i tiden. 

Gullön

I kvarteret Gullön mot Kungsgatan, där parkeringshuset idag ligger, planeras för  nya bostäder, ca 40 lägenheter. 

Mars

Under vintern 2018-2019 färdigställs hela kvarteret med 170 lägenheter. Av dessa blir 30 lägenheter trygghetsboende för äldre.

Zebran

HSB bygger 50 bostadsrätter i hörnan av Sågaregatan och Elviusgatan. Hela kvarteret med 200 bostäder ska stå klart 2020. Grundarbeten etapp 2 pågår, 50 lägenheter.

Lodjuret

Hammar Nordic bygger ett flerbostadshus med 39 lägenheter i kvarteret Lodjuret på Tingvalla. Troligen färdigt år 2020.

Hälltorps gård, etapp 4

10 villor färdigställs inom kort. Utöver detta planerar OBOS att bygga ca 120 bostadsrätter och hyresrätter.

Lärketorpet nordvästra, etapp 1

I den nordvästra delen av Lärketorpet, där byggnationen ej berörs av skyddsavståndet till flyget, planeras 40 villor, 40 lägenheter samt en förskoletomt. Detaljplan arbetas fram 2019. Gator byggs 2020.

Vårvik

Runt 1 500 bostäder i flerbostadshus ska byggas på gamla Stridsbergsområdet och Knorren fram till 2027.

Stennäset/Framnäs

Runt 150 lägenheter i flerbostadshus ska planeras i området. Tidplan oklar.

Strömsvik

Villa Strömsviks ägare  planerar att bygga 40 lägenheter. Tidplan oklar.

Galaxen

Planarbete pågår för 150-200 bostäder på Karlsberg. Arbetet försenas på grund av geotekniska utredningar.

von Döbelns väg

Brunbergs Bygg ska bygga 10 bostäder i parhus, med planerad byggstart våren 2019.

Gulsparven

Eidar har rivit gamla bostäder och bygger 140 nya bostäder som ska vara klara 2019.

Offerhällsparken

Serneke planerar att bygga 20 lägenheter till 2019 vid Stamkullevägen.

Gökängen

Vid Tessingatan byggs ett parhus som preliminärt beräknas vara färdigställt under 2019.

Innovatum södra

Med rötter i den stolta industrihistorien bygger Peab totalt 250 nya bostäder med en första inflyttning 2020. Innovatum Living är starkt präglat av Trollhättans industrihistoria – en spännande bro mellan gammalt och nytt. Just nu pågår försäljning av första etappen, Brf Turbinen som innehåller 69 lägenheter fördelade på 2-4 rum och kök.

Innovatum, information Detaljplan under arbete

Innovatum norra

Detaljplan Innovatum under arbete

Alingsåker

Etapp 1. Mellan Lextorp och Holmsvägen har 26 villatomter färdigställts och sålts. Stavre/ LKV bygg planerar även för 16 bostadsrättslägenheter.
villatomter

Etapp 2. Ledningar och gator påbörjas november 2018. Under våren 2020 kommer 21 tomter fördelas via Trollhättans Stads tomtkö.

Ryrs gård

APF AB undersöker möjligheten att bygga 20–30 bostäder runt gamla Ryrs gård.

Blåvingen

Eidar bygger ett nytt äldreboende med 40 platser på Lextorp, nära Blåvingens äldreboende.Möjlighet till fortsatt exploatering.

Sjölanda

Planarbete pågår för 35 villatomter genom privat exploatör. På sikt kan det bli 100  bostäder runt nordöstra delen av sjön. Privatägd mark.

Upphärad

Eidar planerar 12 markbostäder i kvarteret Fönsterlisten.

Vitvingen, gruppbostad i Lextorp

Trollhättans stad planerar för en ny gruppbostad i Lextorp. Den kommer att placeras på en obebyggd tomt i kvarteret Vitvingen som ligger i slutet av Stenlidenvägen. Beslut om byggande tas under hösten 2018.

Mer information om Vitvingen

Åsaka

Stavre/LKV Bygg färdigställer 16 lägenheter på Domarringen 2018.

Senast granskad 2019-01-10 av Per Ivarsson