Avgifter och taxor i kommunen

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp och vissa kulturändamål. Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige året innan de ska gälla.

Person
Kommunikationschef Vivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss
Senast granskad 2020-12-04 av Marie Johansson Nordqvist