Avgifter och taxor i kommunen

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp och vissa kulturändamål. Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige året innan de ska gälla.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2020-12-04 av Marie Johansson Nordqvist