Parkeringstillstånd

I Trollhättan finns olika parkeringstillstånd: dispens för tillfällig parkering, nyttoparkeringskort, parkeringstillstånd för rörelsehindrad och pendlarkort. Här kan du läsa mer om vad som gäller för respektive tillstånd och hur du gör för att ansöka eller skaffa det du behöver.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dispens för tillfällig parkering

Om du har behov av att parkera tillfälligt under längre tid än vad som är tillåtet på den aktuella gatan, till exempel vid en flytt, behöver du söka dispens för tillfällig parkering. 

Du ansöker smidigt genom vår e-tjänst. I ansökan behöver du uppge anledning till varför du söker dispens, under vilken tidsperiod och på vilken gata det gäller. Att söka dispens är avgiftsfritt. 

 Ansökan om dispens för tillfällig parkering 

 
 

Nyttoparkeringskort

Nyttoparkeringskortet är till för att underlätta parkering på allmänna platser i kommunen för yrkesfordon. Tillstånden är giltiga tillsammans med rätt inställd parkeringsskiva. Nyttokorten säljs inte som något digitalt tillstånd utan finns endast i form av ett fysiskt parkeringskort. Nyttoparkeringskortet är giltigt för minst 1 månad och maximalt i 1 år. 

Nyttoparkeringskort finns i två olika kategorier. Kategori A är avsett för inredda arbetsfordon och kategori B är avsett för sjuk- och socialvårdande personal med fordon som används i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter.  

Du ansöker om nyttoparkeringskort genom vår e-tjänst. 

Ansökan om nyttoparkeringskort

Pris

Priset är nyttoparkeringskortet är 282 kr/månaden eller 3375 kr/år.

 • Det gäller inte på gågator.
 • Det måste användas tillsammans med en P-skiva eller tydlig tidsangivelse. Se till att klockslaget då du parkerar är synligt bredvid ditt kort i vindrutan.
 • Det är endast giltigt i samband med yrkesmässig verksamhet. Tänk på att det inte gäller utanför din affärs- eller kontorslokal.
 • Placera kortet på höger sida av vindrutan, synligt utifrån.

Tillägg för kategori A - inredda arbetsfordon

 • Parkering kan ske i upp till 3 timmar i sträck på platser där parkering annars är förbjuden, dock inte på gågator.
 • På parkeringsplatser där maxtid är 3 timmar kan du stå i upp till 3 timmar i följd.
 • På andra tidsbegränsade platser kan du parkera i upp till 10 timmar.

Tillägg för kategori B - fordon för sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter

 • Parkering kan ske i upp till 2 timmar i sträck på platser där parkering annars är förbjuden, dock inte på gågator.
 • På parkeringsplatser där maxtid är 2 timmar kan du stå i upp till 2 timmar i följd.

Här får du inte parkera med nyttoparkeringskortet

 • Gågator.
 • Platser där det är förbjudet att stanna.
 • Inom lastzoner eller andra specialzoner.
 • Under städdagar.
 • På parkeringsplatser reserverade för specifika fordon eller trafikantkategorier, som parkering för rörelsehindrade.
 • På privata parkeringsplatser som marktomter, parkeringshus eller liknande.
  • Privata parkeringsplatser känns igen på ägarens eller övervakarens namn och telefonnummer vid infarten.
 
 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kortet är knutet till dig som person och du kan använda det i hela Europa i olika bilar. Var alltid noga med att kontrollera respektive kommuns eller lands regler. Det förekommer lokala avvikelser. 

Du behöver skicka in en ansökan till Trollhättans stad om du vill ha ett parkeringskort för rörelsehindrad. Det gör du via vår E-tjänst eller genom att skicka in en blankett. Att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad är avgiftsfritt.  

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 

Bra att veta innan du ansöker

 • Du måste bifoga ett läkarintyg med din ansökan, även om du söker på nytt. 
 • Parkeringskortet är giltigt i max 5 år. 

I Trollhättan kan personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad parkera på kommunala parkeringsplatser utan att betala parkeringsavgift. Detta gäller på alla kommunala, allmänna parkeringsplatser och inte bara de som är avsedda för rörelsehindrade. Du behöver inte längre använda en P-skiva tillsammans med ditt tillstånd.

 • Du kan parkera på allmänna parkeringsplatser längs gator och vägar och reserverade parkeringsplatser för rörelsehindrade.
 • På gator där parkering är förbjuden kan du med tillstånd parkera i upp till 3 timmar.
 • På gator där parkering är tillåten i mindre än 3 timmar kan du med tillstånd parkera i upp till 3 timmar.
 • På gator där parkering är tillåten i mer än 3 timmar kan du med tillstånd parkera i upp till 24 timmar.
 • Observera att det finns vissa parkeringar i Trollhättan, reserverade för rörelsehindrade, som har en maxtid på 4 timmars parkering.
 
 

Pendlarkort på Resecentrums pendelparkering

Pendlarkortet är giltigt på Resecentrums pendelparkering. Om du ofta parkerar din bil här, kan detta parkeringskort vara ett bra alternativ för dig. Pendlarkortet går endast att köpa via sms eller app hos någon av de leverantörer som kommunen har avtal med. Du behöver därför inte något parkeringskort eller någon dekal i bilen. För parkering på Trollhättans stads parkeringar tillkommer inga serviceavgifter utan du betalar bara parkeringsavgift. Pendlarkortet köper du månadsvis och det kostar 300 kr/månaden. 

Senast granskad 2024-04-17 av JOSÅKEBEN