Tobak

Den som ska sälja tobaksvaror måste ansöka om detta till kommunen innan försäljningen startar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ansökan om tobaksförsäljning

Den som säljer tobak utan att ha ansökt om det hos kommunen riskerar att bli dömd till böter eller fängelse i högst sex månader för olovlig tobaksförsäljning. Med tobaksvara avses alla produkter som innehåller tobak.

Den som säljer tobak måste utöva egenkontroll över försäljningen och ansvarar för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Detta skall fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet kan beskriva hur personalen får information om tobakslagens bestämmelser och vilka rutiner som används vid tobaksförsäljningen. Där skall det också finnas en beskrivning av vilka åtgärder som du vidtar om bestämmelserna inte följs eller då missförhållanden uppstår. Egenkontrollprogrammet skall lämnas in till kommunen i samband med anmälan om tobaksförsäljning.

På alla försäljningsställen som säljer tobak så måste det finnas tydlig skyltning att tobak inte får säljas till någon som är under 18 år.

Kommunen har rätt at ta ut en avgift för tillsyn/kontroll vid försäljning av någon av produkttyperna tobak, folköl och receptfria läkemedel. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Årsavgift uttas enligt nedanstående:

  • Försäljning av en produkttyp, 2500 kr/år.
  • Försäljning av två produkttyper, 3500 kr/år.
  • Försäljning av tre produkttyper, 4500 kr/år.

Mer information om reglerna kring tobaksförsäljning samt informationsmaterial  på Statens folkhälsoinstituts hemsida

Relaterad information

Servicedeklaration Tillståndsenheten

 

Senast granskad 2022-08-31 av KLALIW