Kollage av olika personer från näringslivet

Näringslivsutveckling i Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan är en stolt stad med ambitioner. Vi vill växa och siktar på att öka från dagens knappa 60 000 till 70 000 Trollhättebor till år 2030. För att detta ska vara möjligt behöver Trollhättan bli en attraktiv plats att bo, leva och verka i.


Det är vi i Trollhättan som skapar förutsättningarna för Trollhättan att bli den attraktiva plats som behövs för att vi ska lyckas.

Därför arbetar Trollhättans Stad tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i samhället skapa goda förutsättningar för nya jobb, fler bostäder och stolta invånare. Det är i samverkan vi når en positiv näringslivsutveckling i Trollhättan. 

För Trollhättans Stads Näringslivsenhet kan det handla om hur vi når Sveriges bästa företagsklimat, initierar och stödjer olika projekt och insatser, kompetensförsörjning och hur vi ökar Trollhättans attraktionskraft för att skapa fler jobb och få fler att vilja flytta hit.

Svart bakgrund med gröna ljudvågor

Näringslivsstrategi med sikte på 2030

Så utvecklar vi Trollhättan tillsammans. Ta del av vår nya näringslivsstrategi, med fokusområden och handlingsplaner för framtiden.

Lila ruta med texten, kontakta gärna oss på näringslivsenheten

Näringslivsenheten

Vi hjälper dig med rådgivning och stöd om du driver eller planerar att starta företag i Trollhättan. Hör av dig till oss!

Lila bakgrund med en symbol av kalender på

Näringslivsträffar

Träffas, samverka och inspireras! Här hittar du länkar till nätverk och organisationer i Trollhättan, tillsammans med viktiga datum.

Bild på man som tittar på en vägg med frågetecken och glödlampor på.

Bidrag och Stöd

Energieffektivisering och övergång till mer förnybar energi är ofta lönsamt för företaget eller den egna plånboken men på vissa områden behövs det stöd, se här vilka stöd som finns att söka.

Lila bakgrund med symbol av diplom, till höger en tjej som styr en robot

Kompetensförsörjning

I Trollhättan har vi många utbildningsmöjligheter för dig som vill höja din kompetens, eller bara skaffa dig en utbildning från grunden.

Kvinna vid skrivbord

Håll koll på aktuella upphandlingar

Trollhättans Stad stad genomför löpande både stora och små upphandlingar av varor och tjänster. Prenumerera på pågående och kommande upphandlingar hos oss!

En flygfoto på torget i skymning med texten, En stolt och innovativ stad med plats för framtiden

inTROLLHÄTTAN

Ett attraktivt och positivt laddat Trollhättan innebär att fler vill bosätta sig här, att näringsliv och offentlig sektor har lättare att rekrytera personal, att fler företag vill flytta hit och fler vill studera här. Läs mer om #gotrollhattan och se filmen om livet i Trollhättan.

Senast granskad 2024-06-19 av FIAJOH