Bild på man som tittar på en vägg med frågetecken och glödlampor på.

Bidrag och Stöd

Energieffektivisering och övergång till mer förnybar energi är ofta lönsamt för företaget eller den egna plånboken men på vissa områden behövs det stöd, se här vilka stöd som finns att söka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här presenteras stöd som går att söka, både som privatperson och som företag, organisation och förening. För ytterligare information om aktuella stöd kontakta energi- och klimatrådgivare Magnus Johansson. Kontaktuppgifter och relevanta länkar hittar du längre ner på sidan.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket med syfte att stöta investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Ansökan görs till länsstyrelsen och kan sökas av alla utom privatpersoner, det vill säga företag, föreningar, organisationer och kommuner.

Ansökningsperiod för att söka från Klimatklivet  är 2024:

 • 3–11 juni
 • 1–8 november

Publik laddinfrastruktur har egna ansökningsperioder och kan sökas 14–25 oktober.

Mer om Klimatklivet hos Länsstyrelsen: Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar 


Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från och med 3 juli 2023 finns det möjlighet att söka bidrag för att energieffektivisera småhus om det värms upp med el eller gas. Det innebär att vill man ersätta direktverkande el med exempelvis vattenburet värmesystem så går det alldeles utmärkt att söka pengar för det. Man kan också få bidrag för att ersätta en elpanna eller gasinstallation med en värmepump, pelletspanna eller att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Bidraget gäller bara för materialkostnader. Det innebär att man samtidigt kan nyttja ROT – avdraget för samma åtgärder. Det går också att söka bidrag för energieffektiviserande åtgärder på småhusets klimatskal, men då ska man först ha fått bidrag för åtgärder på värmesystemet.

Bidrag ges för högst 50% av materialkostnaderna för åtgärderna, observera att maxbeloppet som delas ut är 30 000 kronor för respektive värmesystemet och klimatskärmen.
Ta gärna kontakt med oss energi- och klimatrådgivare så berättar vi mer.

Länk till info: Bidrag för energieffektivisering i småhus - Boverket


Hållbarhetscheck

Västra Götalandsregionen erbjuder finansiellt stöd till företag som kan användas för insatser som främjar och möjliggör företagens omställning. En hållbarhetscheck kan sökas av företag som står inför ett utvecklingsarbete och behöver ta in extern konsult som tillför kompetens som inte finns i företaget och som behövs för att satsningen ska kunna genomföras. Insatser inom cirkulära affärsmodeller, elektrifiering och hållbara livsmedelsystem/ biobaserade material prioriteras.


Grön teknik

Om du ska installera nätanslutet solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi eller laddningspunkt till elfordon kan du få skattereduktion för arbete och material. Skattereduktionen för grön teknik gäller enbart privatpersoner och är högst 50 000 kr per person och år.  Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kr per år.

Skattereduktionen för grön teknik och rut- och rotavdraget är olika skatteavdrag och påverkar inte varandra. Om du kan ta del av avdraget beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Skattereduktionen ges för installationer som påbörjats, slutförts och betalats tidigast 1 januari 2021. Avdraget görs direkt på fakturan.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 • Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktionen ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material

Rot-avdrag

Ska du renovera ditt hus kan du få Rot-avdrag. Detta gäller vid tilläggsisolering, installation av nytt uppvärmningssystem och mycket annat som minskar din energianvändning.

Senast granskad 2024-06-19 av FIAJOH