Lila bakgrund med en symbol av kalender på

Näringslivsträffar

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Träffas, samverka och inspireras! Här hittar du länkar till nätverk och organisationer i Trollhättan, tillsammans med viktiga datum.

Evenemang Tillväxtverket

Tillväxtverket arrangerar varje år seminarier och konferenser – klicka här för att se om något skulle intressera dig.

Seminarier hos Nyföretagarcentrum

Om du vill lära dig mer om att starta och driva företag så erbjuder Nyföretagarcentrum kostnadsfria seminarier.

Event på Connect

Connect Sverige anordnar flera både event och nätverksträffar men också olika kompetenspaneler. Se vad som intresserar dig!

Almis företagskalender

Håll koll på Almis Företagskalender – Här finns seminarier online för dig som nyligen startat men även för dig som redan driver företag.

Verksamt LIVE

Verksamt.se LIVE är en serie webbinarier för dig som funderar på, ska starta eller precis har startat företag.

Innovatum Science Parks event

Innovatum Science Park hjälper företag och startups att möta och förändra framtiden och har många inspirerande och intressanta event.


 

Personer i grupper i konferensrum som arbetar tillsammans

Nätverk och organisationer

Mer information finns här.

Samverka och nätverka

I Trollhättan och regionen finns många företagarföreningar och nätverk där du som företagare kan knyta kontakt med andra. Hör gärna av dig till oss om du vill ha tips på sammanhang som passar dig och ditt företag. 

Pil_lila.jpg     Pil_lila.jpg    Pil_lila.jpg


Det här bjuder vi in till - varmt välkommen!

Önskar du mer information om någon näringslivsträff nedan eller vill skriva upp dig på vår kontaktlista över inbjudna så lägg ett mail till naringsliv@trollhattan.se

För att kunna stötta näringslivet och göra rätt insatser är det viktigt att vi har örat mot rälsen. För att kunna ha det träffar vi olika företag som finns i Trollhättan för att lyssna av deras möjligheter och eventuella problem. Vi kan självklart inte göra allt men när vi kan underlätta, ge råd eller stötta på något sätt vill vi kunna göra det. Vi har därför diverse nätverk för att ta pulsen på de olika branschernas behov då det kan skilja sig väldigt mellan olika branscher. Att hitta engagerade personer och företag är tack och lov inte svårt i Trollhättan och därför har vi många bra grupperingar med givande diskussioner som ofta leder till gemensamma insatser. Det är bland annat på så sätt vi gemensamt skapar det goda företagsklimat som finns i Trollhättan. 

Här är några av de branschnätverk som är aktiva just nu:

  • Branschnätverket för besöksnäring
  • Tech- och tillverkningsgruppen
  • Småföretagarrådet
  • Näringslivsrådet
  • Jobbkraft Teknik (fokuserar på HR-frågor för våra teknikföretag ihop med utbildningsaktörer och Arbetsförmedlingen)

Är du som företagare intresserad att vara med i någon av grupperingarna ovan eller att du tycker att det saknas en viss gruppering så är du välkommen att kontaka oss på näringslivsenheten för att anmäla ditt intresser eller diskutera om det kanske kan finnas anledning att skapa en ny gruppering. Maila oss på naringsliv@trollhattan.se så tar vi det därifrån.

 

 

Tillsammans med aktörer på bostadsmarknaden pratar vi om utvecklingen av Trollhättan. Vi berättar vad som är på gång i Trollhättan och diskuterar stadsbyggnadsutmaningar. Målet är att ge näringslivet en ökad förståelse och skapa engagemang kring vårt arbete med att planera och utveckla Trollhättan. Det är också ett forum för att kunna ge oss bra input i utvecklingsfrågor. Både tjänstemän och politiker från staden är med i mötena.

När: två gånger om året
För vem: aktörer på bostadsmarknaden, t.ex. exploatörer, byggherrar, fastighetsägare och mäklare.

 

Vill du få inbjudan till våra BoDialoger?

Anmäl dig till våra dialoger genom att skicka ett e-postmeddelande till:

frida.fredriksson@trollhattan.se

Genom att anmäla dig godkänner du att Trollhättans Stad lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avregistrera dig via en länk i de inbjudningar som skickas ut eller genom att kontakta oss.

Varje år arrangerar Trollhättans Stad en upphandlingsdialog som syftar till att bjuda in företagare till dialogmöte kring upphandling för att ge information och svara på frågor som rör stadens upphandlingar, vilka som är på gång att komma ut, samt lyssna på företagens idéer och uppslag.

Vill du som företagare bredda din affär? Välkommen på dessa årliga träffar där du får möjlighet att trätta stadens näringslivschef och upphandlingschef. Du är varmt välkommen att ställa de frågor som just du tycker är viktiga! Vi kommer att prata om hur du som företagare kan göra affärer med Trollhättans stad – vad du ska tänka på och var du hittar kommande upphandlingar. Hur skapar vi förutsättningar för att fler företag ska kunna delta i upphandlingar?

Skicka eventuella frågor eller anmäl dig att få inbjudan till nästa Upphandlingsdialog via ett mail till stefan.griwall@trollhattan.se

Läs om den senaste träffen här

Vi träffar lokala mäklare för att fånga upp behov och efterfrågan på bostäder i Trollhättan samtidigt som vi informerar om Trollhättans utveckling.

När: en gång i kvartalet
För vem: mäklare som jobbar med bostadsmarknaden i Trollhättan

Är du mäklare och vill vara med på Mäklarträffen?

Skriv upp dig på inbjudningslistan för kommande Mäklarträffar

Genom att skriva upp dig på inbjudningslistan godkänner du att Trollhättans Stad lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avregistrera dig via en länk i de inbjudningar som skickas ut eller genom att kontakta oss.

Vi tror på styrkan av samverkan och jobbar därför för att näringsliv och offentliga verksamheterna krokar arm för en gemensam och effektiv utveckling av Trollhättan. Politiken ihop med näringslivenheten arrangerar olika råd för att lägga örat mot rälsen och fånga upp svårigheter eller generellt statusen hos våra olika företag.

Vi har två olika råd:

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är formen för gemensam samhällsutveckling som staden initierat. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet.

Småföretagarrådet

I detta råd sitter personer från våra viktiga småföretag, politiker och tjänstemän från näringslivsenheten.

Senast granskad 2024-04-09 av ANNNIL