Solnedgång över siluett av Trollhättan

Bodialog

Bodialogen är vårt mötesforum riktat till aktörer på bostadsmarknaden. Syftet är att informera kring pågående och kommande utvecklingsprojekt i staden och öppna upp för dialog om Trollhättans utveckling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Två gånger om året bjuds aktörer från bostadsmarknaden in för att få veta mer om vad som är på gång i Trollhättan. Planer, projekt, bostadsbyggande - ja, allt som rör utvecklingen i kommunen. Både tjänstemän och politiker från staden finns på plats under mötet.

Vårt mål är att ge näringslivet en ökad förståelse och skapa engagemang kring vårt arbete med att planera och utveckla Trollhättan. Det är också ett forum för att kunna ge oss bra input i utvecklingsfrågor. 

översikt2.jpg

Exempel på företag och organisationer som välkomnas till Bodialog

•Trollhättans Stad och bolag
•Bygg- och anläggningsföretag
•Fastighetsägare och fastighetsförvaltare
•Medlemsorganisation Fastighetsägarna
•Arkitektfirmor
•Mäklarfirmor
•Konsultfirmor
•Högskolan Väst
•Energikontor Väst


Bodialog 8 april

Hur ger vi bostadsbyggandet i Trollhättan en skjuts?

Höga räntor, inflation och en nedgång i konjunkturen har lett till att bostadsbyggandet i Sverige har bromsat in. Samtidigt har Trollhättan mark i attraktiva lägen som ger möjligheter till en stark utveckling i närtid.

Vilka faktorer påverkar bostadsbyggandet i Trollhättan och vad behöver aktörer på bostadsmarknaden för att byggandet ska komma igång igen? Vilka bostadsbehov ser vi på sikt?

Vid vårens BoDialog måndagen den 8 april kommer vi få information om vad som är på gång och som kan bidra till ett ökad behov av bostäder framöver. Via en panel med deltagare som representerar olika perspektiv på bostadsmarknaden diskuterar vi frågorna om marknadens behov för att starta igång byggandet igen. Dessutom blir det en nulägesuppdatering kring aktuella planer och program.


 

Anmäl intresse för inbjudan till kommande Bodialog

Här kan du som representerar ett företag eller organisation med intressen i samhällsbyggnads- eller fastighetsfrågor anmäla dig för att få inbjudan till kommande BoDialog. Vi brukar arrangera en bodialog på våren, och en på hösten. Ange din e-postadress i fältet nedan för att anmäla dig till informationsutskick och inbjudningar. 

Observera att detta inte är en anmälan. Anmälningsblankett skickas ut i separata mejl, inför varje Bodialog. 

 
 

Ladda ned material från tidigare Bodialoger

Relaterad information

Exempel på teman i Bodialog

Energikris, Klimat, Trygg och attraktiv stadsdel, Social hållbarhet, Mobilitet, Centrumutveckling, Klimatklivet, Dyra byggprocesser, Byggfusk, Hållbart byggande, Självuppvärmande hus, Näringslivsfrågor, Social hållbarhet, Slussbygget, Energieffektivt byggande, Öka bostadsbyggandet, Studieresa: den hållbara staden, Investeringsstöd. 

Senast granskad 2024-04-15 av ANDGLE