Upphandlingschef Stefan Griwall på scenen inför företagare i Trollhättan Upphandlingschef Stefan Griwall på scenen i Folkets hus kulturhuset.

Välbesökt frukost med upphandlingsteamet

Häromdagen samlades ett 60-tal företagare på Folkets hus kulturhuset i Trollhättan för den årliga träffen med upphandlingsteamet. – Det är värdefulla möten för oss, att kunna bjuda in våra företag och genom information underlätta för dem att delta i våra upphandlingar, sa upphandlingschef Stefan Griwall.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Forumet där Trollhättans stad öppnat upp för näringslivet att ställa frågor och informera om upphandling har arrangerats sedan 2017.

–       Vi ville bjuda in näringslivet och låta dem ställa vilka frågor de ville. Det blev väldigt många frågor… men det har varit väldigt positivt för Trollhättans stad att ha en öppen dialog och ett gott samarbete med näringslivet, sa upphandlingschef Stefan Griwall.

En av gästerna på träffen var Susann Haggren från Svenskt Näringsliv Fyrbodal. Hon berättade bland annat att värdet av offentliga upphandlingar ligger någonstans i spannet mellan 900–1 000 miljarder kronor. Hon delade också med sig av insikter om spelregler och principer för offentlig upphandling.

Fika med en upphandlare

Som en nyhet meddelade Stefan Griwall att man utöver den årliga upphandlingsfrukosten inför en ny möjlighet kallad "Fika med en upphandlare".

–       Vi vill underlätta för företagare att lämna anbud, så vi uppmuntrar dem att boka in en fikaträff med oss. Där kan vi berätta mer ingående om hur processen går till, sa Stefan Griwall och avslutade:

–       Det ingår också som ett av våra politiska mål att öka förutsättningarna för ett välmående närings- och arbetsliv.

Senast granskad 2024-04-04 av PERIVA