Bild på personerna som ingår i Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är en arena där näringslivet ihop med tjänstemän möter politiken för att diskutera Trollhättans samhällsutvecklingsfrågor. Allt i syfte att öka Trollhättans attraktivitet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans utveckling är ett gemensamt arbete mellan det offentliga och det privata näringslivet. Näringslivsrådet är formen för gemensam samhällsutveckling som staden initierat. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet.

Näringslivsrådet är en strategisk plattform för:

 • Dialog om samhällsutveckling
 • Idéutveckling gemensamma insatser
 • Prioritering av insatser/insatsområden
 • Medverkan i genomförande av insatser
 • Uppföljning av insatser

Projekt som näringslivsrådet initierat:

 • TOPP: Trollhättans Omvärldsdagar och Praktik Projekt
 • Jobbkedjan
 • DoubleCup

Kriterier för representationen i Näringslivsrådet

 • Små – stora företag
 • Flera branscher
 • Lokala och internationella företag
 • Offentliga och privata

Kriterier för respektive organisation och representant

 • Uttalat engagemang i Trollhättans utveckling
 • Organisation representeras i näringslivsrådet av person som utsetts av ledningen i organisationen
 • Utsedd person har mandat från organisationen att fatta beslut om organisationens engagemang i samhällsutvecklingsfrågor

Representanter i Näringslivsrådet

Representanter i näringslivsrådet 2020 (uppdaterad november 2019):

Staden och offentlig verksamhet representeras av:

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande

Monica Hansson, kommunalråd

Peter Eriksson, oppositionsråd

Said Niklund, stadsdirektör

Helena Kortered, näringslivschef

Anders Torslid, Kraftstaden AB

Martin Hellström, Högskolan Väst

Alisia Johansson, Arbetsförmedlingen

 

Näringslivet representeras av:

GKN, David Bergman

Vattenfall, Magnus Westberg

Kung Oscar, Anna Hartman

Leissner Data, Per Frykner

YoAdrian, Jan Holmqvist

Scandic Swania – Charlotta Sandblom

BINAR, Leif Gustavsson

NU sjukvården, Björn Järbur

 

Senast granskad 2022-01-05 av ANNNIL