En flygfoto på torget i skymning med texten, En stolt och innovativ stad med plats för framtiden

inTROLLHÄTTAN

Ett tydligt och positivt varumärke är en tillgång för varje stad och plats. Ett attraktivt och positivt laddat Trollhättan innebär att fler vill bosätta sig här, att näringsliv och offentlig sektor har lättare att rekrytera personal, att fler företag vill flytta hit och att fler vill studera i Trollhättan. Därför har alla vi som är verksamma på platsen Trollhättan enats under varumärket inTROLLHÄTTAN.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varumärken handlar om känslor, tankar och associationer. Vårt varumärke är en av våra viktigaste tillgångar för att utvecklas och växa som stad.
Vårt varumärke, Trollhättan "ägs" gemensamt av alla som bor och arbetar här. För att stärka bilden av Trollhättan har vi fokus på att skapa stolthet och gemenskap, väcka positiva känslor och förmedla vår bild av vår stad.
För att hitta alla goda exempel och historier i Trollhättan har vi skapat vår hashtag
#Gotrollhattan. Den används som en stämpel på saker som är bra för Trollhättans utveckling och framtid och den används av alla i Trollhättan, vårt näringsliv, föreningsliv, Trollhättans Stad, Högskolan och alla andra som också är verksamma eller bor i Trollhättan.

Vår hashtag, #gotrollhattan används både på Facebook och LinkedIn så vill du snabbt hitta allt bra som händer i Trollhättan så söker du bara på #gotrollhattan i vald social kanal. Därefter får du en härlig mix av bra saker som sker eller är på gång i vår stad.

Vi har i detta syfte tagit fram en film för att visa hur det är att bo, leva och verka i Trollhättan. Filmen är producerad här i Trollywood och är fri för dig som bor eller arbetar här i Trollhättan att använda i syfte att positivt lyfta fram Trollhättan som en plats att flytta till och sen få en framtid i. 

Vårt tips till dig är att du nu höjer ljudet, lutar dig tillbaka och startar igång filmen som är producerad här i Trollywood.

Se filmen på Youtube

Relaterad information

Se fler filmer för platsen Trollhättan på vår YouTube-kanal.

Följ gotrollhattan på Facebook och låt dig inspireras av en massa bra saker som händer och sker i Trollhättan.

Senast granskad 2024-05-15 av ANNNIL