Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för hygien- och undervisningslokaler

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn på företag och verksamheter. För tillsynen tar vi ut en avgift. Nedan kan du läsa mer om den avgiften och varför vi tar betalt för vårt arbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför måste man betala för det jobb som vi gör?

Avgifterna har funnits sedan slutet av 1990-talet, då politikerna bestämde att de verksamheter som behöver tillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Vad betalar man för?

Du betalar för den tid det tar att granska din verksamhet, det vill säga allt från förberedelser och besök, till att skriva rapporter och beslut. Vissa verksamheter har fast årlig avgift och för andra tar vi ut en timavgift på 1198 kronor. Tar arbetet till exempel tre timmar blir kostnaden 3594 kronor.

Varför är timpriset 1198 kronor?

Våra politiker har sett över avgifterna och kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 1198 kronor för att täcka våra kostnader. Det är ett normalt timpris jämfört med andra kommuner i vår närhet.

Hur kan man påverka kostnaden?

Det bästa sättet är att arbeta förebyggande så att risken för skadlig påverkan på hälsan och miljön minskar. Det gör att vi inte behöver lägga så mycket tid på tillsyn av er verksamhet. Kostnaden kan givetvis också öka om ni inte löser brister som vi påpekar vid besöken.

Senast granskad 2024-07-03 av JEAWAD