Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för miljöfarlig verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn på företag och verksamheter. För tillsynen tar vi ut en avgift. Nedan kan du läsa mer om den avgiften och varför vi tar betalt för vårt arbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför måste man betala för det jobb som vi gör?

Avgifterna har funnits sedan slutet av 1990-talet, då politikerna bestämde att de verksamheter som behöver tillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Om man driver en verksamhet med små risker – vad betalar man för?

Vi besöker er med längre mellanrum och ni betalar då för den tid som tillsynsarbetet tar. Timpriset är 1198 kronor. Ni får ett avgiftsbeslut där det står hur mycket tid vi har lagt på olika arbetsuppgifter som exempelvis förarbete, kontroll på plats och efterarbete. Om ni på ett enkelt sätt kan förklara vilka risker ni har och hur ni hanterar dem tar tillsynsarbetet kortare tid och då blir avgiften lägre.

Varför är timpriset 1198 kronor?

Våra politiker har sett över avgifterna och kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 1198 kronor för att täcka våra kostnader. Det är ett normalt timpris jämfört med andra kommuner i vår närhet.


Följande frågor och svar riktar sig till er som driver en anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet:

Vad betalar man för?

Ni betalar en årlig avgift för den tid det tar att kontrollera er verksamhet, det vill säga allt från förberedelse och besök, till att skriva rapporter och beslut.

Vad avgör hur mycket man ska betala?

Vi följer nästan helt en mall som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. I den framgår hur många timmar per år som krävs för att kontrollera det verksamhetsområde som er verksamhet tillhör. Vårt timpris är 1198 kronor.

Hur kan man påverka den årliga kostnaden?

Det bästa sättet är att arbeta förebyggande så att risken för skadlig miljöpåverkan minskar. Det gör att vi inte behöver lägga så mycket tid på tillsyn av er verksamhet. Kostnaden kan givetvis också öka om ni inte löser de brister som vi påpekar vid besöken.

Varför kommer vi inte på besök varje år när ni betalar en årlig avgift?

Om er verksamhet kräver få kontrolltimmar, kanske 2-4 timmar per år, är det inte nödvändigt att vi kommer till er varje år. För att göra ett besök krävs tid för förarbete, kontroll på plats och efterarbete. Räcker inte antalet timmar för årligt besök, samlar vi istället ihop timmarna och kommer till er vartannat eller vart tredje år.

Senast granskad 2024-07-03 av JEAWAD