Två syskon med en surfplatta

Lekplatsdialog

Låt barnen rösta på sina favoritlekredskap! När vi rustar upp och utvecklar lekplatser i Trollhättan vill vi veta vad barnen som leker där helst vill ha i lekplatsen. Tyck till om årets lekplatser här.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hej alla busiga barn! 

Innan vi rustar upp och bygger om lekplatser vill vi att du som leker där ska få vara med och bestämma vad som ska finnas där. Du hittar information om kommande eller pågående röstningar på lekplatser som ska byggas om under respektive år här under. 

 

Upprustning och dialog om lekplatser

De här lekplatserna hade vi dialog om och rustade upp under 2022

De här lekplatserna har vi haft dialog om och har eller ska rusta upp

 

De här lekplatserna har vi haft dialog om och har eller ska rusta upp

Dialog är nu avslutad för:

När vi har lekplatsdialog vill vi ha hjälp av er för att ta reda på vilken lekutrustning som är allra roligast.

 

Upprustning av lekplatser efter Lekplatsprogrammet

Arbetet med upprustning och renovering av Trollhättans lekplatser är ett löpande arbete. I lekplatsprogrammet kan du se när vi planerar att rusta upp olika lekplatser och även vilka olika typer av lekplatser vi har i Trollhättan - se länken nedan.

 

Lekplatsprogrammet

Bra lekplatser är viktigt! Trollhättans lekplatsprogram är en vägledning för renovering, om- och nybyggnation av kommunala lekplatser.

Senast granskad 2022-02-11 av JOSÅKEBEN