Lekplatsdialog

Låt barnen rösta på sina favoritlekredskap! När vi rustar upp och utvecklar lekplatser i Trollhättan vill vi veta vad barnen som leker där helst vill ha i lekplatsen. Tyck till om årets lekplatser här.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hej alla busiga barn! Tyck till om årets upprustning och renovering av lekplatser!

Innan vi rustar upp och bygger om lekplatser vill vi att du som leker där ska få vara med och bestämma vad som ska finnas där. Just nu har vi en pågående röstning på en lekplats - du hittar den här under. 

Renovering och upprustning hösten 2021

Aktuella röstningar

I år försöker vi hinna med att rusta upp en extra lekplats under hösten. Den kan du rösta på från 25 augusti till 5 september. 

Rösta på dina favoritlekredskap till lekplatsen

Följande lekplatser har vi haft röstning på under juni/juli:

Renovering och upprustning våren 2021

Följande lekplatser har vi haft röstning på under februari. 

Upprustning av lekplatser

Arbetet med upprustning och renovering av Trollhättans lekplatser är ett löpande arbete. I lekplatsprogrammet kan du se när vi planerar att rusta upp olika lekplatser och även vilka olika typer av lekplatser vi har i Trollhättan - se länken nedan.

De lekplatser som renoveras under 2021 är så kallade närlekplatser. Detta innebär att lekplatsen är en mindre lekplats som innehåller 3-5 lekredskap och främst riktar sig till barn mellan 1-6 år i närområdet av platsen.

Barn om leker med vattenlek, lila ruta med text "Trollhättans lekplatsprogram"

Lekplatsprogrammet

Bra lekplatser är viktigt! Trollhättans lekplatsprogram är en vägledning för renovering, om- och nybyggnation av kommunala lekplatser.

Senast granskad 2021-08-25 av Josefin Åkesson Bengtsson