Elev som skriver i bok

Särskilda undervisningsgrupper

Det finns elever som under en period av sin skolgång har behov av en miljö med extra fokus på struktur, helhetstänkande och trygghet i ett mindre sammanhang. För dessa elever kan skolgång i en särskild undervisningsgrupp (SU) vara ett bra alternativ.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För närvarande finns stadsövergripande särskilda undervisningsgrupper inom Utbildningsförvaltningens verksamhet på Sylteskolan. Undervisningsgrupperna är indelade i särskild undervisningsgrupp yngre, respektive särskild undervisningsgrupp äldre.

Grupperna arbetar enligt grundskolans styrdokument, och ger eleven struktur, skapar helhet och sammanhang för eleven. Undervisningsgrupperna följer skolans terminstider och eleven tillhör sin hemskola under vistelsen. Samverkan sker med hemskolans elevhälsa. Om eleven är i behov av fritidshemsplacering sker det på hemskolan.

Undervisningsgrupperna erbjuder skolgång i ett mindre sammanhang, med struktur, kortare lektioner och hög personaltäthet. Eleverna har individuellt anpassad undervisning utifrån behov och förutsättningar.
 

Målen med verksamheten

Att...
  • eleven utvecklar strategier, kunskaper och verktyg för att nå målen i grundskolan.
  • genom det dagliga arbetet stärka elevens självkänsla samt lust att lära.
Verksamheten bygger på ett nära samarbete med såväl vårdnadshavare, hemskola som externa aktörer. I den särskilda undervisningsgruppen för äldre finns tillgång till kurator.

Ansökan

Ansökan till undervisningsgrupp sker via elevhälsoteamet på hemskolan.

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO