Specialpedagog

Specialpedagoger i förskola, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola bidrar till att främja barns och elevers utveckling, lärande och hälsa.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Specialpedagoger har fördjupad pedagogisk kompetens som bidrar till att främja barns och elevers lärande och utveckling. I arbetet ingår att utforma och tillgängliggöra lärmiljöer utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv. Specialpedagoger arbetar på skol-, grupp- och individnivå med insatser som är främjande, förebyggande och åtgärdande.

I Trollhättans stads förskolor ingår specialpedagoger i barnhälsoteamet. I grundskolan är specialpedagogen en del av skolans elevhälsoteam.

Det finns specialpedagoger vid en central enhet, Barn- och elevstöd, som har i uppdrag att stödja de kommunala förskolorna, grundskolorna, fritidshemmen och anpassad grundskola.

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO