Logoped

Logopeden verkar för en språkligt tillgänglig lärmiljö och bidrar med kompetens inom områdena tal, språk och kommunikation. Logopeden arbetar med att förmedla kunskap om hur utveckling inom dessa områden kan stöttas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arbete sker dels på skol- och gruppnivå med handledning och kompetenshöjande insatser riktade till pedagoger i förskolan och skolan, dels på individnivå med utredning av elevers tal-, språk- och kommunikationsförmåga.

Alla kommunala förskolor, grundskolor, fritidshem och anpassad grundskola i Trollhättans stad har tillgång till logoped. Logopeder är placerade vid central enhet, Barn- och elevstöd, där de samarbetar med bland annat specialpedagog, socialpedagog och psykolog.

Ansökan om logopedinsatser beslutas av ansvarig rektor med vårdnadshavares medgivande. Vid behov förekommer även samarbete med vårdgivare på logopedmottagning och habilitering.

Relaterad information

Dyslexi

Dyslexiföreningen

Stamning

Blom

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO