Logoped

Logopeden verkar för en språkligt tillgänglig lärmiljö i grundskola och grundsärskola och bidrar med specialistkompetens inom områdena tal, språk och kommunikation. Logopeden arbetar med att förmedla kunskap om hur utveckling inom dessa områden kan stöttas. Alla kommunala skolor i Trollhättans Stad har tillgång till logoped.

Person
Skolledare Annika Holmlund 0520-49 72 55
Enhet PPR - Psykologisk och pedagogisk rådgivning Gärdhemsvägen 9 461 32 Trollhättan 0520-49 76 39

Arbete sker dels på organisations- och gruppnivå med handledning och kompetenshöjande insatser riktade till pedagoger i skolan, dels ingår arbete på individnivå med utredning av elevers tal-, språk och kommunikationsförmåga.

På Elevstöd samarbetar logopeden med bland annat specialpedagog och psykolog. Vid behov förekommer även samarbete med vårdgivare på logopedmottagning och habilitering.

Beslut om ansökan om logopedinsatser tas av ansvarig rektor i elevhälsan med vårdnadshavares medgivande.

Relaterad information

Dyslexi

Dyslexiföreningen

Stamning

Blom

Senast granskad 2020-06-22 av Clara Bengtsson