Skolfam

Enhet PPR - Psykologisk och pedagogisk rådgivning Gärdhemsvägen 9 461 32 Trollhättan 0520-49 76 39

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som vänder sig till barn i förskoleklass och grundskola som förväntas få en långvarig placering i familjehem. Idén bakom Skolfam är att individuellt kartlägga barnets styrkor och kunskapsluckor, för att sedan ge ett specifikt stöd anpassat till just det barnet. På så vis maximeras chansen att barnet lyckas i skolan.

Arbetet i Skolfam sker i ett team med psykolog, specialpedagog och de socialsekreterare som ansvarar för barn och familjehem. I en manual beskrivs hur arbetet ska gå till.

Skolfams team stödjer skola och familjehem då vi vet att barn som är placerade ofta underpresterar i förhållande till sina förmågor. Allt för att barnen ska sluta grundskolan med godkända skolresultat.

Senast granskad 2020-06-22 av agneta.olofsson@trollhattan.se