Kurator

Elever kan vid behov få träffa kurator. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kurator

Kuratorerna kan erbjuda rådgivande eller stöttande samtal, Elever kan vända sig till kuratorn med personliga eller sociala problem. Det kan till exempel handla om konflikthantering, relationer eller sociala och känslomässiga problem. 

Som elev kan man själv söka upp kuratorn, men det går också bra att som vårdnadshavare vända sig direkt till kurator. 

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam. För att komma i kontakt med kurator på din skola, kontakta skolan. 

Senast granskad 2022-01-11 av ANDGLE