Skolsköterska och skolläkare

Alla elever i Trollhättans Stads skolor har vid behov tillgång till skolläkare via respektive skolas skolsköterska. Trollhättans Stad har också en medicinskt ansvarig skolsköterska (MLA).

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skolsköterskan ingår i elevhälsan och alla elever i Trollhättans Stads skolor har tillgång till en skolsköterska. Skolsköterskan följer elevens hälsa och utveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever. 

När man tror att provtagning, röntgen eller andra undersökningar behövs, är det lämpligare att vända sig direkt till vårdcentralen. Detta gäller även vid akut sjukdom.

Läkarintyg utfärdas av behandlande läkare.

 

Senast granskad 2020-06-22 av Clara Bengtsson