Skolsköterska och skolläkare

Alla elever i Trollhättans Stads skolor har vid behov tillgång till skolläkare via respektive skolas skolsköterska. Trollhättans Stad har också en medicinskt ansvarig skolsköterska (MLA).

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skolsköterskan ingår i barn- och elevhälsan och följer elevens hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever. 

När man tror att provtagning, röntgen eller andra undersökningar behövs, är det lämpligare att vända sig direkt till vårdcentralen. Detta gäller även vid akut sjukdom.

Läkarintyg utfärdas av behandlande läkare.

Relaterad information

Synpukter eller klagomål

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter eller är missnöjd med den vård, bemötande eller det omhändertagande som du fått, ta i första hand kontakt med den personalen som har det direkta ansvaret. Detta gäller även dig som representerar en annan verksamhet/organisation.

Synpunkter och klagomål kan även lämnas direkt till verksamhetschef, både muntligt och skriftligt.

Läs mer om synpunkter och klagomål här!

Senast granskad 2023-11-21 av HANSJO