Psykolog

Psykologer i förskola, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola bidrar till att främja barns/elevers utveckling och hälsa samt att förebygga psykisk ohälsa. Psykologer har specifik kunskap om hur individer utvecklas genom livet och om samspel människor emellan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alla förskolor och grundskolor i Trollhättans stad har tillgång till en skolpsykolog. Varje psykolog arbetar på flera enheter. I skolan ingår psykologen i skolans elevhälsoteam, som leds av rektor.

Psykologerna inom utbildningsförvaltningen utgår från psykologisk kunskap inom psykisk hälsa och ohälsa samt kunskap om lärande och utveckling för att stödja barns/elevers utveckling mot utbildningens mål. Psykologisk kompetens ger förskolan och skolan bättre förutsättningar för att skapa en miljö som bidrar till ökat lärande, ökad trygghet och förbättrad hälsa hos barn/elever.

Skolpsykologer samarbetar med skolans personal i hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Målet är en god pedagogisk verksamhet som tar hänsyn till barns/elevers olika behov och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO