Elev vid skolbänk

Trollhättans Samverk

Trollhättans Samverk är en verksamhet som tillhör Barn- och elevstöd. I verksamheten arbetar specialpedagoger och socialpedagoger tillsammans i tvärprofessionella team. Grundskolor inom Trollhättans stad kan genom rektor söka stöd från Trollhättans Samverk för insatser på individ-, grupp- och skolnivå.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Oavsett vilken nivå Trollhättans Samverk arbetar på är grunden alltid en kartläggning där vi i nära samarbete med skolan utforskar utmaningar, behov och framför allt styrkor i verksamheten eller hos den enskilda eleven. Tillsammans formuleras sedan mål och en gemensam handlingsplan som utgör grund för det fortsatta arbetet. 

För den enskilda eleven kan ett samarbete med teamet innebära ett gemensamt arbete för att få skolgången att fungera bättre. Vid insatser på individnivå arbetar teamet för en god samverkan mellan skola och hem och vid behov sker samverkan även med andra instanser som socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att hitta lösningar som främjar elevens hälsa, utveckling och lärande.

Vid insatser på grupp- och skolnivå kan det handla om främjande och förebyggande insatser med syfte att stärka skolans relationella arbete, utveckla det närvarofrämjande arbetet eller att utveckla lärmiljöer och undervisning genom arbete med kreativa uttrycksätt.

Om du har frågor eller vill ha stöd från Trollhättans Samverk, kontakta oss!

Trollhättans Samverks broschyr

Samverkspodden

Samverkspodden_450x200.jpg

Trollhättans Samverks podd för finns för att dela tankar, kunskap och erfarenheter i arbetet med elever där glädjen att gå till skolan har gömt sig. Syftet är att sprida viktiga kunskaper och erfarenheter från personalens arbete med elever med problematisk frånvaro.

Samverket vill gärna ha en dialog med er lyssnare, så mejla gärna in dina erfarenheter, tankar, frågor eller funderingar så kan vi tillsammans hjälpas åt att sprida kunskap i arbetet kring elever med problematisk skolfrånvaro.

E-post: samverket@trollhattan.se

Samverkspodden

Lyssna på Samverkspodden på Podbean

Lyssna på Samverkspodden på Spotify

Lyssna på Samverkspodden på Podcaster

Senast granskad 2024-06-03 av HANSJO