Åtgärdsprogram

För elever som riskerar att inte uppnå målen i ett ämne ska ett åtgärdsprogram upprättas. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Enligt skollagen ska skolan ta fram åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd och riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. I åtgärdsprogrammet ska det bland annat framgå vilka behov en elev har och hur dessa ska tillgodoses. Det är rektorn som beslutar om åtgärdsprogram.

Skolan är enligt skollagen skyldig att upprätta åtgärdsprogram för elever som är i behov av särskilt stöd, men det som skrivs i åtgärdsprogrammet för en elev utgör inte lag.

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO