Informationsmaterial

Här kan du läsa och ladda ner rapporter, trycksaker och handböcker inom området våld i nära relation.

Verksamhet

Enheten mot våld i nära relationer

Hitta hit

Djupebäcksgatan 21

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Tjej som gömmer sig bakom sina händer

Informationsblad riktat mot personer som utsatts för våld i nära relationer

Informationsblad riktat mot personer som utsatts för våld i nära relationer på nio språk.

Slå en tjej

Informationsblad riktat mot personer som utsätter andra för våld i nära relationer

Informationsblad riktat mot personer som utsätter andra för våld i nära relationer på nio språk.

Senast granskad 2021-08-09 av CECWIL