Slå en tjej

Informationsblad riktat mot personer som utsätter andra för våld i nära relationer

Informationsblad riktat mot personer som utsätter andra för våld i nära relationer på nio språk.

Verksamhet

Enheten mot våld i nära relationer

Hitta hit

Djupebäcksgatan 21

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

  • Har du svårt att kontrollera din ilska?
  • Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande?
  • Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?
  • Har du knuffat, slagit eller på annat sätt skadat någon i din närhet?
  • Är du rädd att du ska gå över gränsen?

Det finns stöd att få. Om du har barn kan du även få stöd i din föräldraroll.

Du kan få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
  • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Vid akut fara, ring alltid 112.

Har du utsatt någon för våld i en nära relation - Svenska

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL