Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-6 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn. Vi har våra lokaler på Djupebäcksgatan 23, mitt emot Högskolans huvudentré.

Personer
Enhet Familjecentrum Djupebäcksgatan 23 Trollhättan 0520-49 54 12

Vad önskar du av Familjecentrum?

Erbjuder vi de verksamheter du är intresserade av? Saknar du något, eller upplever du att verksamheterna sker på tider som inte passar dig? Ta chansen att svara på vår enkät och hjälp oss därigenom att förbättra vår verksamhet. Enkäten är anonym. 

Svara på Familjecentrums enkät här! 

Familjecentrum vill skapa möte mellan människor, stora som små, familjer, personal som arbetar med barn och familjer, samt ideella verksamheter.

Mer information kan du hitta på vår Facebooksida. Där kan du läsa mer, och hitta aktuell information om vad som är på gång på Familjecentrum. Du kan också ladda ner vår broschyr! 

Ladda ned Familjecentrums broschyr

 

Vår verksamhet

Vår verksamhet består av fyra delar

Föräldrarådgivning

Föräldrarådgivningen är till för föräldrar med barn i åldern 0-6 år som under en period behöver extra stöd i föräldrarollen.

Vi erbjuder även möjlighet att få föräldrastöd via telefon eller skype. 

Vi erbjuder:

 • Samtalsstöd
 • Marte meo mottagning
 • Rådgivning i olika frågor kring barn och föräldraskap
 • Gruppverksamhet

Personalen bildar team utifrån det stöd du som förälder behöver och samarbetar med övriga professioner inom fältet för barn, föräldrar och familj.

Riktade grupper

Vi erbjuder:

 • Babymassage
 • Mindfulness i föräldraskapet
 • Tvillinggrupp

Resurs och samverkan

Vi erbjuder:

 • Marte meo vägledning/handledning
 • Medverkan kring olika teman på föräldramöten och personalmöten
 • Mindfulness
 • Samverkan/nätverksmöten

Öppen förskola

 • Öppen förskola 0-6 år
 • Baby öppet 0-2 år
 • Baby café 0-7 månader

Här kan du ladda ner vår broschyr för att läsa eller skriva ut

Barn som målar

Öppna förskolan

Målet med Familjecentrums Öppna förskola är att i nära samarbete med de vuxna erbjuda barn pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Vi har våra lokaler på Djupebäcksgatan 23,

Relaterad information

Familjecentrum på Facebook

Senast granskad 2020-08-20 av Clara B