Nätverksmöte

När någon i en familj har bekymmer är det många som oroar sig, bryr sig och har idéer om olika lösningar. Då kan det vara bra att träffas. Du som vill ha hjälp att samla viktiga personer i ditt liv, familj, släkt, vänner eller andra, för att hitta lösningar kan kontakta Nätverk i centrum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför Nätverksmöte?

När någon i en familj har bekymmer är det många som oroar sig, bryr sig och har idéer om olika lösningar. Grundtanken med nätverksmöte är att du tillsammans med andra viktiga personer i ditt nätverk träffas och lyssnar på varandra.

På nätverksmötet delger ni varandra era tankar om bekymret. Men också om vad som är bra och fungerar och hur ni kan hitta gemensamma mål och lösningar. 

När?

Ett nätverksmöte kan man ha när ett akut bekymmer dykt upp och många är engagerade. Man kan också ha ett nätverksmöte när det varit bekymmer länge och många av de  inblandade försvunnit, blivit osams eller uppgivna.

Hur?

Vill du ha mer information om ett nätverksmöte för dig eller någon i ditt nätverk kan du höra av dig till Nätverk i centrum.

Möte om mötet

På ett förmöte berättar vi mer om hur ett nätverksmöte går till. Vi planerar sedan tillsammans med dig vad mötet ska handla om och vilka viktiga personer som du vill bjuda in till mötet.

Bild på Familjehuset, gamla Oscarsskolan, i Trollhättan

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Nätverk i centrum

Hit kan föräldrar vända sig för att få stöd i sin föräldraroll och få svar på alltifrån enkla frågor till hjälp med mer komplexa bekymmer. Nätverk i Centrum sätter lösningen i centrum och arbetar för att stärka föräldraskapet.

Senast granskad 2021-08-02 av CECWIL