Nyckelknippa som sitetr i ett lås i en dörr

Kortbo

Korbo är ett HVB-boende för ungdomar som under en kortare tid behöver annat boende. Kortbo har 5 platser för ungdomar mellan 14 och 18 år och det finns välutbildad personal som arbetar dygnet runt.

Personer
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ditt ansvar som förälder finns kvar när din tonåring bor på Kortbo. Kortbo ger familjen möjlighet att hämta andan och att hitta tillbaka till ett fungerande familjeliv.

Placeringar på Kortbo görs efter beslut av socialsekreterare på Utredningsgruppen Barn och Unga.

Under tiden på Kortbo

Grundtanken är att det som fungerar i tonåringens liv ska finnas kvar, exempelvis: skola, fritidssysselsättning, delar av familjelivet, andra insatser såsom kontaktperson.

Planering och uppföljning sker tillsammans med familjen, Kortbo och er socialsekreterare. Det kan handla om var ditt barn ska bo, familjen, skolgång och sysselsättning.

Vi arbetar tillsammans för de mål vi gemensamt sätter upp.

Vad händer efter Kortbo?

Kortbo är i första hand ett boende inför att flytta hem till sin familj igen. Ibland kan familjesituationen vara så ansträngd att andra insatser kan behövas för den unge, exempelvis:

  • familjehem
  • annat boende
  • egen lägenhet
HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Familjerätten, Enheten mot våld i nära relationer, Familjerådgivningen, Vuxenstödsteamet, Samtalsmottagningen Kraften, Mottagningsgruppen, Kortbo, Utredningsgruppen Vuxen- och beroendestöd, Drogförebyggande samordnare och Fältenheten är HBTQ-certifierade

Relaterad information

Servicedeklaration Kortbo

Senast granskad 2020-03-31 av Cecilia Wilson