Tack för din anmälan

Tack för din anmälan till BiFF.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vi återkommer till dig inom ett par dagar.

Barn som leker i höstlöv

Barn i föräldrars fokus - BiFF

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

Senast granskad 2018-11-04 av Cecilia Wilson