Trollhättan Stadshus AB

Trollhättan Stadshus AB ägs till 100 % av Trollhättan Stad och är moderbolag i stadshuskoncernen. Trollhättan Stadshus AB är helägare till AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Trollhättan Energi AB, Trollhättan Exploatering AB och Trollhättan Industrispår AB.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Logotype Trollhättans Stadshus

Bolaget har skapats för att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla verksamheten på ett värdeskapande sätt.

Relaterad information

Hitta till Trollhättans Stadshus

Senast granskad 2021-02-23 av Clara Bengtsson