Trollhättan Stadshus AB

Trollhättan Stadshus AB ägs till 100 % av Trollhättan Stad och är moderbolag i stadshuskoncernen. Trollhättan Stadshus AB är helägare till AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Trollhättan Energi AB, Trollhättan Exploatering AB och Trollhättan Industrispår AB.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Logotype Trollhättans Stadshus

Bolaget har skapats för att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla verksamheten på ett värdeskapande sätt.

Styrdokument

Relaterad information

Hitta till Trollhättans Stadshus

Senast granskad 2021-02-23 av Katarina Loodh