AB Eidar Trollhättans bostadsbolag

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag är ett av stadens viktigaste bostadspolitiska instrument.

Enhet AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag Spannmålsgatan 13 461 29 Trollhättan 0520-877 00

Logotype AB Eidar Trollhättans bostadsbolag

Huvudsyftet med bolagets verksamhet är bland annat att utifrån ett allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer:

  • Medverka till att utveckla Trollhättan som en attraktiv bostadsort med goda och trygga boendemiljöer genom att erbjuda ett varierat utbud av hyresbostäder med god kvalitet och service.
  • Genom produktion och förvärv aktivt medverka till att förse bostadsmarknaden med bostäder och bidra till en för kommunen önskad tillväxt.
  • Erbjuda ett prisvärt boende för alla och bidra till ökad integration och mångfald.
  • Bidra till att uppfylla stadens bostadsgaranti för studenter vid Högskolan Väst.

www.eidar.se

Senast granskad 2019-03-14 av Clara Bengtsson