AB Eidar Trollhättans bostadsbolag

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag är ett av stadens viktigaste bostadspolitiska instrument.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Logotype AB Eidar Trollhättans bostadsbolag

Huvudsyftet med bolagets verksamhet är bland annat att utifrån ett allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer:

  • Medverka till att utveckla Trollhättan som en attraktiv bostadsort med goda och trygga boendemiljöer genom att erbjuda ett varierat utbud av hyresbostäder med god kvalitet och service.
  • Genom produktion och förvärv aktivt medverka till att förse bostadsmarknaden med bostäder och bidra till en för kommunen önskad tillväxt.
  • Erbjuda ett prisvärt boende för alla och bidra till ökad integration och mångfald.
  • Bidra till att uppfylla stadens bostadsgaranti för studenter vid Högskolan Väst.

www.eidar.se

 

Senast granskad 2022-03-07 av PERIVA