Trollhättan Exploatering AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, utan vinstsyfte och med iakttagande av lokaliseringsprincipen, exploatera stadsdelen Vårvik.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan Exploatering AB är ett exploateringsbolag för den nya stadsdelen Vårvik. Bolaget skapades för att hantera projektet Vårvik och potentiella kommande projekt i liknande storleksklass, alltså projekt som sträcker sig över flera år. Trollhättan Exploatering är dotterbolag till Trollhättans stadshus AB och systerbolag till Kraftstaden Fastigheter. Några medarbetare är verksamma i båda systerbolagen. Det ligger på Trollhättan Exploaterings ansvar att vision och slutresultat överensstämmer i så stor utsträckning som möjligt och de ansvarar också för försäljning av byggrätter med mera.

Läs mer: Vårviksnytt

Ordbild: Vårvik
Senast granskad 2023-05-16 av KLALIW