Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB är ett av stadens viktigaste näringspolitiska instrument.

Enhet Kraftstaden Fastigheter Åkerssjövägen 20, Byggnad 59 Box 953, 461 29 Trollhättan 0520-47 45 50

Huvudsyftet med bolagets verksamhet är bland annat att:

  • Genom uthyrning av lokaler till små, nya och/eller expansiva företag främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt i kommunen. Bolaget medverkar därigenom aktivt till att tillgodose näringslivets efterfrågan på ändamålsenliga lokaler.
  • Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunalverksamhet samt att genom uppdrag från staden förvalta kommunala verksamhetslokaler.

Logotyp, Kraftstaden Fastigheter

 

 


 

www.kraftstaden.se

Styrdokument

Senast granskad 2019-03-14 av clara.bengtsson@trollhattan.se