Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB är ett av stadens viktigaste näringspolitiska instrument.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Huvudsyftet med bolagets verksamhet är bland annat att:

  • Genom uthyrning av lokaler till små, nya och/eller expansiva företag främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt i kommunen. Bolaget medverkar därigenom aktivt till att tillgodose näringslivets efterfrågan på ändamålsenliga lokaler.
  • Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunalverksamhet samt att genom uppdrag från staden förvalta kommunala verksamhetslokaler.

Logotyp, Kraftstaden Fastigheter

 

 


 

www.kraftstaden.se

Styrdokument

Senast granskad 2022-03-07 av PERIVA