Trollhättan Energi AB

Trollhättan Energi AB ansvarar för stadens fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt delar av fibernätet.

Person
Kommunikatör Kenneth Wilson 0520-49 75 43
Enhet Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 020-89 90 00

Logotype Trollhättan Energi AB

Dessutom producerar och säljer bolaget el, biogas samt fjärrvärme, producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Vidar ansvarar bolaget för stadens renhållningsverksamhet. Dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB distribuerar el och ansvarar för starkströmsledningarna inom vårat distributionsområde. Bolaget är också majoritetsägare i Biogas Brålanda AB, som uppgraderar och säljer biogas.

www.trollhattanenergi.se

Styrdokument

Senast granskad 2017-06-21 av Katarina Loodh