Trollhättan Energi AB

Trollhättan Energi AB ansvarar för stadens fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt delar av fibernätet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dessutom producerar och säljer bolaget el, biogas samt fjärrvärme, producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Vidar ansvarar bolaget för stadens renhållningsverksamhet. Dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB distribuerar el och ansvarar för starkströmsledningarna inom vårat distributionsområde. Bolaget är också majoritetsägare i Biogas Brålanda AB, som uppgraderar och säljer biogas.

www.trollhattanenergi.se

Logotype, Trollhättan Energi
Senast granskad 2023-05-16 av KLALIW