Trollhättan Industrispår AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bevara och utveckla industrispår för miljöriktiga järnvägstransporter till och från Stallbackaområdet i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2021-02-23 av KATLOO