Trollhättan Industrispår AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bevara och utveckla industrispår för miljöriktiga järnvägstransporter till och från Stallbackaområdet i Trollhättan.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss
Senast granskad 2021-02-23 av katarina.loodh@trollhattan.se