Närbild på en livboj

Hur arbetar vi med trygghet?

Känslan av tillhörighet, att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt samhälle. För att skapa detta behöver vi arbeta med att främja trygghet och förebygga brott.

Person
FolkhälsohandläggareGigi Cederholm 0520-49 79 77
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Trygghet och säkerhet är centrala värden för vår livskvalitet. Därför är det trygghetsskapande arbetet prioriterat i Trollhättan. I Stadens styrande policy för folkhälsa och trygghet återfinns skrivningen ”Trollhättan ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Samtliga nämnder har ansvar för att skapa förutsättningar för att utveckla en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan”.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår från alla människors behov av trygghet. Begreppet trygghet har olika innebörd för varje individ och alla invånare i Trollhättan har ett ansvar att arbeta för allas gemensamma trygghet.

Kommunen samarbetar med många olika aktörer för att göra Trollhättan till en trygg och säker plats. Det finns en trygghetsgrupp med representanter från flera olika aktörer som samordnar det förebyggande arbetet. Aktiviteter som arrangeras är bland annat trygghetsronder, medborgardialog samt samordning av trygghetsvandrare för att skapa en bättre och tryggare närmiljö.

Trollhättans Stads brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan kommunen, polisen och frivilligorganisationer. Grannsamverkan bedrivs i ett flertal bostadsområden.

Ett nätverk bestående av frivilligorganisationer och kontaktmän för grannsamverkan träffas årligen för informationsutbyte. Aktiviteter som arrangeras är bland annat trygghetsronder, medborgardialog samt samordning av trygghetsvandrare för att skapa en bättre och tryggare närmiljö.

Undrar du något om våra aktiviteter, går det bra att kontakta gigi.cederholm@trollhattan.se

Polisanmäl stöld och förlust (Akut ärende/pågående brott skall alltid larmas via telefon 112)

Brottsförebyggande rådet 

Rättegångsskolan 

Brottsportalen – efterlys ett föremål som har blivit stulet eller kontrollera om ett föremål är anmält som stulet.

Vad kan jag göra?

Många insatser görs i Trollhättan för att alla invånare ska kunna känna sig trygga. Trygghet är ett av de prioriterade folkhälsomålen och Trollhättans kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i.

Aktuella aktiviteter

 • Grannsamverkan

  Ett bra sätt att minska risken för inbrott och öka trygghet och trivsel i sitt bostadsområde är att starta grannsamverkan. Du får hjälp att komma igång och det är helt kostnadsfritt. Grannsamverkan
 • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 • Medborgardialog

  För att skapa dialog kring olika teman och inriktningar bjuds ni invånare i Trollhättan in till medborgardialogmöten Medborgardialog
 • Medborgarlöfte

  Sedan 2010 har Trollhättans Stad och polisen haft en samverkansöverenskommelse för att stadfästa samverkan. Till den överenskommelsen görs årligen en åtgärdsplan, som bygger på en probleminventering. De två dokumenten kompletteras sedan 2015 Medborgarlöfte
 • Trygghetsrond

  Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Lokalkännedom gör att man vet vilka platser som upplevs som trygga och trevliga att vistas i och vilka som upplevs som mindre trygga. Denna kunskap är viktig då man vill förändra och förbättra i ett område. Trygghetsrond
 • Trygghetsvandrare

  Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar. Syftet med att trygghetsvandra är att vara en vuxen förebild och att vara ett medmänskligt stöd för ungdomar, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrare
 • Vad kan jag göra?

  Många insatser görs i Trollhättan för att alla invånare ska kunna känna sig trygga. Trygghet är ett av de prioriterade folkhälsomålen och Trollhättans kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Vad kan jag göra?
 • Våldsbejakande extremism

  Trollhättans Stad arbetar aktivt för att extremism och förtryck inte ska få en grogrund i samhället. Vi arbetar för en kommun fri från våld där alla Trollhättebor känner sig trygga. Våldsbejakande extremism

Relaterad information

Vem som helst kan drabbas av brott. Den som råkar vara på fel ställe vid fel tidpunkt kan bli ett brottsoffer.
Kontakta Brottsofferjouren på 0200-21 20 19, Stöd som ger kraften tillbaka

Besök Brottsofferjourens webbplats

Senast granskad: 2015-11-04 | av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)