Ek i hagmark vid Svenäcker. Ett skyddsvärt träd.

Exempel på skyddsvärda träd

På följande sidor kan du se några av de skyddsvärda träd som finns i vår närhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du kan också höra trädens egna berättelser. Träden var med i omröstningen av Trollhättans symbolträd. Trollhätteborna valde "Lextorpseken" som nu är skyddad som naturminne.

Ek vid Lextorpskyrkan. Trollhättans symbolträd för skyddsvärda träd och skyddad som naturminne.

"Lextorpseken"

Eken är 422 cm i omkrets och står i en skogsdunge intill Lextorpskyrkan i Trollhättan, stadsdelen Lextorp. Den är Trollhättans symbolträd för skyddsvärda träd och skyddad som naturminne.

Ek i Håjumsparken, ett skyddsvärt träd.

"Håjumseken"

Eken är 354 cm i omkrets och står i Håjumsparken i Trollhättan, stadsdelen Håjum.

Ek i Karlsbergsparken, ett skyddsvärt träd.

"Karlsbergseken"

Eken är 452 cm i omkrets och står i Karlsbergsparken i Trollhättan, stadsdelen Björndalen.

Ek vid Paradisskolan, ett skyddsvärt träd.

"Paradiseken"

Eken är 450 cm i omkrets och står nära Paradisskolan i Trollhättan, stadsdelen Källstorp.

Ek i Broskogen i Sjuntorp, ett skyddsvärt träd.

"Sjuntorpseken"

Eken är 495 cm i omkrets och står i ett mindre skogsparti mellan Broskogen och Rönnängen i Sjuntorp.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD