Frågor och svar Barnschema

Här finner du svar på de vanligaste frågorna kring TED barnschema inom förskola och fritidshem.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Gå in på aktuell vecka och dag för att ändra tiderna till aktuell tid. Är barnet ledigt rensar du tiderna genom att trycka på rensa. Om det är fritidshemsbarn och barnet har morgontid och eftermiddagstid är det viktigt att du efter att rensat tiderna även plockar bort 2:a tidsfältet genom att trycka på minus tecknet. Detta eftersom det endast kan ligga ett tidsspann som är tomt.

Efter justering är det viktigt att bekräfta ändrade schemaveckor och skicka in aktuella tider.

Inför planeringsdagarna är det viktigt för verksamhetens personalplanering att anmäla barnens behov av tillsyn eller ledighet.

Välj aktuell vecka och tryck ledig hela veckan. Är det enstaka dagar lämnar du dagen tom, alltså inga tider. 

Det finns en spärrtid på 1 vecka där du inte kan lämna tider, alltså från och med samma veckodag kommande vecka kan tider registreras. Du kan alltid ändra tider framåt i tiden genom att välja aktuell vecka och skriva in aktuella tider eller ledigheter.

Om du har oregelbundna arbetstider med många ändringar på kort varsel går det att i appen välja "Obestämd tid" istället för att ange tider. Då läggs en tid mellan 05-22 (alternativt 22-05 om det gäller natt). Inom denna tid kan sedan närvaro/frånvaro hanteras. 

Vid behov kan intyg begäras om vårdnadshavares sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare. 

Kortare eller tillfälliga ändringar av tider/frånvaro kan du ändra med hjälp av appen via Frånvaroanmälan - "Tidsbestämd frånvaro". Kom ihåg att det alltid är viktigt att ha dialog med personalen på din förskola kring alla ändringar av tider.

När du lagt in aktuella tider tryck på "bekräfta". Då syns en översikt på schemaveckor och där finns funktionen "kopiera till syskon". Markera aktuellt barn och skicka in.

Tänk på att om du har barn i både förskola och fritidshem så behöver tiderna justeras. Exempel: Barn 1 är på förskola 8-16 och barn 2 är på fritidshem 14-16. Om du har kopierat tiden för barn 1 till barn 2, behöver du ändra tiden för barn 2 till 14-16.

Vid varje dag finns en knapp ”+ tidsspann” tryck på den och du får tillgång till att registrera ny tid för samma dag.

Ja, du måste registrera schema löpande för att alltid ha aktuella tider. Registrera din aktuella vecka och tryck på upprepa där du väljer ”alla tillgängliga veckor”. Då hamnar ditt schema cirka 4 månader framåt i tiden. Nu kan du lägga in avvikelser på aktuell vecka om du är ledig någon dag eller slutar tidigare eller jobbar längre. Detta för att det alltid ska vara aktuella tider för verksamheten. 

Ja, schema måste även läggas för 15-timmarsplaceringar. Schematiderna beslutas av rektor för förskolan. 

 

De schematider du lägger in i appen påverkar inte barnomsorgsfakturan. Har ditt barn en plats i fritidshem påverkas avgiften inte av hur många timmar ditt barn är på fritidshemmet.

 

Har ditt barn en plats i förskoleverksamhet debiteras barnomsorgsfakturan utifrån den vistelsetid som finns registrerad hos Utbildningsförvaltningen. Barnets placeringsgrund avgör tillsammans med vistelsetiden hur många timmar/vecka ditt barn har möjlighet att vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

Du anmäler ändrad placeringsgrund/vistelsetid via e-tjänst eller på blanketten; Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg.

 

De olika placeringsgrunderna och intervall i vistelsetiden är:

 

  • Allmän förskola – 3-5 år, 15 tim/v (Barn räknas som 3 år från den 1 september det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola erbjuds from 1 september tom 30 maj med uppehåll för grundskolans jullov.)
  • Föräldraledig, arbetssökande, arbete eller studier med vistelsetid tom 15 tim/v
  • Arbete eller studier med vistelsetid mer än 15 tim/v och tom 25 tim/v
  • Arbete eller studier med vistelsetid över 25 tim/v

Båda kan skicka in varsitt schema. Systemet slår ihop till ett schema för barnet.

Det blir konflikt och varningsrutan kommer upp om man sparar schematid på en redan registrerad tid. En varningssymbol visas på veckoöversikten hos båda, vilket innebär att en vårdnadshavare får plocka bort sin felaktiga tid. Administratör kan ändra schemakonflikten för att öppna upp schemat.

Har endast en vårdnadshavare platsen, tänk på att markera ”ledig hela veckan” när barnet inte är i verksamheten, annars saknas schema och påminnelser skickas till dig.

Ibland sker skifte under samma dag, men i systemet kan inte båda registrera på samma dag. En av er får registrera tid för hämtning och lämning.

Delas platsen mitt i en vecka tänk på att endast lägga in tider för dina egna dagar och lämna resterande tomt.

Om en av er markerar ”ledig hela veckan” och den andre behöver registrera in tider går det att plocka bort markering och skriva in aktuell tid.

När barnet får en ny placering läggs det ovanför schemat och du väljer vilken placering du ska lägga schema på.

Om barnet får en ny placering och det finns kvar registrerade schematider på den förra placeringen kommer följande informationstext upp:

"Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet."

Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen eller registrera nya schematider för den nya placeringen.

Om barnet får plats på en ny avdelning läggs placeringen ovanför schemat, där den gamla placeringen också syns. Du väljer vilken placering du ska lägga schema på.

Om barnet får plats på en ny avdelning och det finns kvar registrerade schematider på den förra placeringen kommer följande informationstext upp:

"Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet."

Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen eller registrera nya schematider för den nya placeringen.

Du skriver in klockslagen lördag 15:00-23:59 och söndag 00:01-11:15. Har du behov av ännu en tid trycker du på plustecknet för att öppna en tidsväljare till för samma dag.

Senast granskad 2020-08-26 av jonas.berling@trollhattan.se