Bilar parkerade på gatuparkeringen på Storgatan i Trollhättan

Parkering i centrum

Här kan du läsa mer om vad som gäller för gatuparkeringar i centrala Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fri parkering i två timmar med biljett

På många platser i centrala Trollhättan får du parkera i upp till två timmar avgiftsfritt. Därefter måste du lämna platsen åt andra besökare. Du behöver dock använda en biljett som du får antingen via en pappersbiljett från parkeringsautomat eller som en elektronisk biljett i APP eller SMS. Den avgiftsfria zonen har kod 1348.

På platser där uppställningstiden är kortare än 2 timmar behöver du ingen biljett.

Elektronisk biljett med APP/SMS

Den elektroniska biljetten via app eller sms får du genom att använda någon av de leverantörer som kommunen har avtal med. För parkering på Trollhättans stads parkeringar tillkommer inga serviceavgifter utan du betalar bara parkeringsavgift.

Mobill, telefon: 010 207 80 30
Parkster, telefon: 0775 33 30 30
Flowbird, telefon: 010 601 75 00
EasyPark, telefon: 0770 11 22 00 - du behöver välja avtal Lokal Trollhättan för att undvika serviceavgifter. Kontakta Easypark för hjälp och mer information.
Electronic parking, telefon: 010 101 31 10    

På skyltarna som finns i anslutning till gatuparkeringarna kan du läsa mer om hur du gör för att använda appen eller få din biljett med SMS.  

Om något krånglar

Om du får problem med appen eller sms-biljetten kontaktar du respektive leverantör. 

Här hittar du biljettautomaterna

Biljettautomater för två timmars fri parkering finns i korsningarna Storgatan/Föreningsgatan, Österlånggatan/Spannmålsgatan och Trollgatan/Kungsgatan.

Skyltning om parkering

Där fri parkering med parkeringsbiljett i två timmar gäller är det uppmärkt på parkeringsskyltarna. De är markerade med "P-biljett 2 tim" följt av anvisning om vilka tider det gäller emellan, som bilden nedan visar. 

Parkeringsskylt med tilläggsskiva, P-biljett 2 timmar, 9-19, (9-16)

I centrum finns också några platser med kortare uppställningstid än 2 timmar. Här behöver du ingen parkeringsbiljett. På de skyltarna står det heller inte "P-biljett". I exemplet nedan får du parkera upp till 30 minuter.

Parkeringsskylt

Tilläggsskylt till parkering, 30 minuter

Här gäller två timmars avgiftsfri parkering med parkeringsbiljett 

Två timmars fri gatuparkering gäller de mest centrala delarna av Trollhättan. Området för zon 1348, som är den avgiftsfria zonen, är i stort mellan Drottninggatan och Strandgatan med vissa gator som undantag. Titta alltid på parkeringsskylten om vad som gäller där du parkerar.

 

Frågor och svar

 

Har du behov av att parkera längre tid än två timmar behöver du välja parkeringar med längre tillåten uppställningstid. Dessa finns på flera platser utanför centrumzonen. Det går också att parkera i något av parkeringshusen. Skyltningen på platsen anger hur länge du får stå och om platsen är avgiftsbelagd.

På parkeringsplatser med avgift kan du betala via parkeringsautomat eller via APP/SMS.

På parkeringsplatser med tidsreglering utanför centrumzonen behöver du inte ha en biljett.

Här får du parkera men under angivna tider får du parkera högst 2 timmar i följd. Här behöver du inte någon parkeringsbiljett.

Tilläggsskylt till parkering, 2 tim, 9-19, (9-16)

Senast granskad 2024-03-26 av JOSÅKEBEN