Flera husbilar parkerade på en yta

Parkering av husbil, husvagn, buss och lastbil

Husvagnar, husbilar och bussar är fordon med skyldighet att följa de trafikregler som gäller på respektive gata eller på specifik parkeringsplats i kommunen. Om inga vägmärken finns uppsatta inom tättbebyggda områden, så får dessa fordon stå parkerade i max 24 h i en följd på samma parkeringsplats innan den måste flyttas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fordonet betalar för de antal parkeringsrutor den upptar vid parkering. Om till exempel en husbil parkerar över 2 parkeringsrutor, så ska man lösa två parkeringsbiljetter och placera dem väl synliga i framrutan. Samma regler gäller för såväl husvagn som buss.

På Drottninggatans östra sida i höjd med Trollgatan finns det en bussparkeringsplats, som tillåter bussar som inte kör i linjetrafik, att parkera. Se även den bilagda kartan med parkeringsytor som lämpar sig väl för parkering av till exempel turistbussar.

Det är förbjudet att parkera fordon med en totalvikt över 3,5 ton inom inom tättbebyggda området Trollhättan mellan kl 22 och 07. Förbudet gäller inte på vägar där parkering är tillåten inom industriområdena Stallbacka, Skogstorpa och Hojum.

Senast granskad 2024-01-04 av JOSÅKEBEN