Bilden visar 5 parkerade fordon ovanifrån

Parkeringsplatser, allmänna

Den generella regeln säger att inom tättbebyggda områden i kommunen får man lov att parkera fordon under max 24 timmar i en följd på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta om ingenting annat anges. Observera att det enligt Trafikförordningen inte är tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng. Det är viktigt att tänka på att terräng är såväl grusytor som asfalterade ytor liksom olika grönytor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Var kan jag parkera och vad kostar det? 


Gatuparkering och parkeringsförbudsområden
Utmed nästan alla gator i centrum är det tillåtet att parkera. Se dock upp med att centrum ingår i ett parkeringsförbudsområde, vilket innebär att det bara är tillåtet att parkera utmed gator där vägmärken anvisar parkering. På en gata helt utan vägmärket "P" är det alltså förbjudet att parkera. 

Tingvalla, Skogshöjden, Sylte, Kronogården och Lextorp är övriga parkeringsförbudsområden i centralorten Trollhättan. Här gäller alltså ett generellt parkeringsförbud. På de gator där parkering ändå tillåts är detta tydligt skyltat med anvisningsvägmärken. Var uppmärksam på detta.

I de mest centrala delarna av staden får man parkera fritt 1 timma alternativt 30 min med en korrekt inställd parkeringsskiva. Tydliga vägmärken på respektive gata ger tydlig information om vad som gäller. P-skivan ska alltid ställas in på närmast efterföljande hel- eller halv timma. 1 timma räknas från och med den aktuella hela eller halva timman. Det går bra att använda vilken p-skiva som helst och i nödfall fungerar det även att skriv en lapp på vilken man redogör för tidpunkten då parkering påbörjades. Såväl p-skiva som annan lapp eller p-biljett eller annan form av parkeringskort ska alltid placeras väl synlig i fordonets framruta.

Pendelparkeringen och Resecentrums parkering
På pendelparkeringsytorna söder och norr om järnvägsspåren vid Resecentrum får ditt fordon stå parkerat upp till 14 dagar i följd. På dessa parkeringar är avgiften 5 kr/timma alternativt 20 kr/dygn.

Folkets parks parkering
Det är tillåtet att parkera upp till 7 dagar i följd. De första 4 timmarna parkerar du gratis och därefter kostar det 5 kr/timma alternativt 20 kr/dygn.Starta din parkering via sms, app eller genom att trycka ut en biljett ur p-automaten.
Observera att p-skiva eller motsvarande inte gäller på Folkets parks parkering!

Norrelidparkens och Kanaltorgets parkeringar
Fordon får parkeras i maximalt 24 timmar. De 2 första timmarna är det gratis parkering. Därefter kostar det 10 kr/timma alternativt 40 kr/dygn. Starta din parkering via sms eller app. På Kanaltorgets parkering kan man även trycka ut en biljett ur p-automaten och placera den väl synlig i framrutan. Den möjligheten finns inte på Norrelidparkens parkering.
Observera att p-skiva eller motsvarande inte gäller på vare sig Norrelidparkens eller Kanaltorgets parkeringar.

Senast granskad 2021-05-07 av YVOSTR