Två bilar som är parkerade på rad på gatuparkering med markeringar

Parkeringsplatser, allmänna

Har hittar du information om vad som gäller för allmänna parkeringsplatser, vilka undantag som finns, var du hittar centrala parkeringar och vad det kostar att parkera.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Generellt om allmänna parkeringsplatser

 

Inom tättbebyggda områden i kommunen får man lov att parkera fordon under max 24 timmar i en följd på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta om ingenting annat anges. Där andra regler gäller finns skyltar med information om vilka parkeringstider och eventuella taxor som gäller eller om det till exempel är ett parkeringsförbudsområde. Det är inte tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng. 

 

Gatuparkeringar i centrala staden

 
Bilar parkerade på gatuparkeringen på Storgatan i Trollhättan

I centrum är det tillåtet att parkera på alla platser som är skyltade med P. På platser som saknar P-skyltning är det inte tillåtet att parkera eftersom det är ett parkeringsförbudsområde. I de mest centrala delarna av staden får man parkera fritt 2 timmar med p-biljett. Läs mer om gatuparkeringen i centrala staden

Läs mer om vad som gäller för gatuparkeringen i centrala staden

 

Volymparkering i centrum

 

Folkets Parks parkering

Här är det tillåtet att parkera upp till 7 dagar i följd. De första 4 timmarna parkerar du gratis och därefter kostar det 5 kr/timma alternativt 20 kr/dygn. Starta din parkering via sms, app eller genom att trycka ut en biljett ur p-automaten. Här finns 179 parkeringar. 

Pendelparkeringen och Resecentrums parkering

På pendelparkeringsytorna söder och norr om järnvägsspåren vid Resecentrum får ditt fordon stå parkerat upp till 14 dagar i följd. På dessa parkeringar är avgiften 5 kr/timma alternativt 20 kr/dygn. På ytan norr om järnvägen finns 246 parkeringer och på ytan söder om järnvägen finns 74 parkeringar. 

Kanaltorgets parkeringar

Fordon får parkeras i maximalt 24 timmar. De 2 första timmarna är det gratis parkering. Därefter kostar det 10 kr/timma alternativt 40 kr/dygn. Starta din parkering via sms eller app. På Kanaltorgets parkering kan man även trycka ut en biljett ur p-automaten och placera den väl synlig i framrutan. Här finns totalt 54 parkeringar. 

Norrelidsparkeringen

Fordon får parkeras i maximalt 24 timmar. De 2 första timmarna är det gratis parkering. Därefter kostar det 10 kr/timma alternativt 40 kr/dygn. Starta din parkering via sms eller app. Här finns 68 parkeringar. 

 

Leverantörer för elektronisk biljett

 

Den elektroniska biljetten via app eller sms får du genom att använda någon av de leverantörer som kommunen har avtal med. För parkering på Trollhättans stads parkeringar tillkommer inga serviceavgifter utan du betalar bara parkeringsavgift.

Mobill, telefon: 010 207 80 30
Parkster, telefon: 0775 33 30 30
Flowbird, telefon: 010 601 75 00
EasyPark, telefon: 0770 11 22 00 - du behöver välja avtal Lokal Trollhättan för att undvika serviceavgifter. Kontakta Easypark för hjälp och mer information.
Electronic parking, telefon: 010 101 31 10      

På skyltarna som finns i anslutning till gatuparkeringarna kan du läsa mer om hur du gör för att använda appen eller få din biljett med SMS. 

Om något krånglar

Om du får problem med appen eller sms-biljetten kontaktar du respektive leverantör. 

Senast granskad 2024-01-05 av JOSÅKEBEN