Bilden visar 5 parkerade fordon ovanifrån

Parkeringsplatser, allmänna

Inom tättbebyggda områden i kommunen får man lov att parkera fordon under max 24 timmar i en följd på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta om ingenting annat anges. Enligt Trafikförordningen inte är tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Var kan jag parkera och vad kostar det? 


Centrum

I centrum är det tillåtet att parkera på alla platser som är skyltade med P.
I de mest centrala delarna av staden får man parkera fritt 2 timmar med p-biljett. P-biljetten kan registreras digitalt via app/SMS eller tryckas fram som en pappersbiljett från en parkeringsautomat. Pappersbiljetten alltid placeras väl synlig i fordonets framruta.

På platser som saknar P-skyltning är det inte tillåtet att parkera eftersom det är ett parkeringsförbudsområde.
Det finns också parkeringsförbudsområden i några andra stadsdelar. Läs mer här.

Pendelparkeringen och Resecentrums parkering
På pendelparkeringsytorna söder och norr om järnvägsspåren vid Resecentrum får ditt fordon stå parkerat upp till 14 dagar i följd. På dessa parkeringar är avgiften 5 kr/timma alternativt 20 kr/dygn.

Folkets parks parkering
Det är tillåtet att parkera upp till 7 dagar i följd. De första 4 timmarna parkerar du gratis och därefter kostar det 5 kr/timma alternativt 20 kr/dygn.Starta din parkering via sms, app eller genom att trycka ut en biljett ur p-automaten.

Norrelidparkens och Kanaltorgets parkeringar
Fordon får parkeras i maximalt 24 timmar. De 2 första timmarna är det gratis parkering. Därefter kostar det 10 kr/timma alternativt 40 kr/dygn. Starta din parkering via sms eller app. På Kanaltorgets parkering kan man även trycka ut en biljett ur p-automaten och placera den väl synlig i framrutan. Den möjligheten finns inte på Norrelidparkens parkering.

Senast granskad 2023-06-15 av REBGUS