Parkeringsförbudsområden

Inom en parkeringsförbudszon är det endast tillåtet att parkera på markerade platser. På övriga sträckor får man inte parkera. I Trollhättan finns flera parkeringsförbudsområden som Centrum, Tingvalla, Kronogården, Lextorp, Sylte, Skogshöjden, Innovatum och Spikön.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förbudsområdet börjar vid vägmärket

Vägmärke E20 parkeringsförbudsområde

 och gäller till den plats där vägmärket

 Vägmärke parkeringsförbudsområde upphör

är uppsatt.

Inom parkeringsförbudsområden är det tillåtet att parkera där det anges med vägmärke. 

Vägmärke för parkering

Om gatan däremot saknar vägmärke om parkering är det förbjudet att parkera där.

Senast granskad 2024-01-04 av JOSÅKEBEN