Parkeringsförbudsområden

I Trollhättan finns det 6 parkeringsförbudsområden. Dessa områden är Centrum, Tingvalla, Kronogården, Lextorp, Sylte och Skogshöjden. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förbudsområdet börjar vid vägmärket

Vägmärke E20 parkeringsförbudsområde

 och gäller till den plats där vägmärket

 Vägmärke parkeringsförbudsområde upphör

är uppsatt.

Inom parkeringsförbudsområden är det endast tillåtet att parkera där det anges med vägmärke. Det innebär alltså att om en gata inom ett parkeringsförbudsområde har vägmärket 

Vägmärke för parkering

uppsatt, är det tillåtet att parkera på den gatan. Om gatan däremot saknar vägmärke som tillåter parkering är det förbjudet att parkera där. Det finns alltså inte något vägmärke, som förbjuder parkering på varje enskild gata inom ett parkeringsförbudsområde.

Relaterad information

Hitta de olika parkeringsförbudsområdena via kartan.

Senast granskad 2020-09-03 av YVOSTR