Ett ljusblått parkeringstillstånd för rörelsehindrad och en p-skiva med en vy från Trollhättan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Har du svårt att gå? Då kan du har rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den som vill ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska göra det skriftligt och på en särskild blankett som tillhandahålls av kommunen.

Läkarintyg är en obligatorisk del av ansökan. Ansökan ska ställas till den kommun i vilken personen som ansöker är skriven. Parkeringstillståndet är kostnadsfritt.

Avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser

I Trollhättan får personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad parkera sitt fordon utan att betala parkeringsavgift. Detta gäller på samtliga kommunala, allmänna parkeringsplatser och inte bara på parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrad. På fastighetsparkering kan reglerna vara avvikande. Kontrollera därför alltid med fastighetsägaren vad som gäller i det aktuella parkeringshuset eller på aktuella parkeringsplatser på fastighetsmark. Vid respektive infart till fastighetsparkeringar talar skyltar om vem du kan vända dig till med dina frågor.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är giltiga inom hela EU (Europeiska Unionen). Var alltid noga med att kontrollera respektive kommuns eller lands regler. Det förekommer lokala avvikelser. I Trollhättan är det t ex krav på att tillståndet används i förening med en parkeringsskiva på de mest centralt belägna parkeringsplatserna för rörelsehindrad. Parkeringstiden på dessa platser är begränsade till 4 timmar, vilket vägmärkena tydligt förmedlar. Anledningen till kravet på parkeringsskiva liksom tidsbegränsningen är att undvika att dessa parkeringsplatser inte enbart används av personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad, som är boende i området eller på den aktuella gatan. Det är viktigt att även rörelsehindrade besökare i staden får möjlighet till parkering nära.

Generella regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

 

Dessa tillstånd gäller på:

 • allmänna parkeringsplatser utmed gator och vägar
 • allmänna parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrad
 • den del av gata där det är parkeringsförbud

Dessa tillstånd gäller inte på:

 • den del av gata där det är stannandeförbud (t ex i Trollhättan på Kungsgatans gågata kl 11-05 dagligen)
 • ändamålsplats (t ex busshållplats eller taxiplats)
 • i vändplats
 • i korsning
 • på gång- och/eller cykelbana
 • mot färdriktningen
 • på övergångsställe
 • i terräng
 • framför infart

Tid och avgift

På kommunal, allmän parkeringsplats i Trollhättan är det tillåtet att parkeragratis för den som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad

 • max 3 timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering
 • max 3 timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid
 • max 24 timmar i följd där parkering är tillåten längre tid än 3 timmar
Senast granskad 2022-08-31 av KLALIW